Girona aprova el pla especial urbanístic que ha de permetre ampliar el CAP de Can Gibert

L'acord reordenarà la parcel·la que comparteixen el centre i la piscina de Santa Eugènia perquè l'obra tiri endavant

L’Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment avui per Junta de Govern Local el Pla especial urbanístic que ha de permetre ampliar el Centre d'Atenció Primària (CAP) de Can Gibert del Pla, ubicat al carrer Taga del barri de Santa Eugènia. Ara el projecte se sotmetrà a informació pública per aprovar-lo definitivament després pel Ple municipal.

Amb aquest acord, s’obre la possibilitat de reordenar el sostre del conjunt de la parcel·la on estan situats el CAP i la Piscina Municipal de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla. En aquest sentit, els metres quadrats de sòl de què disposa cada equipament deixarà de repartir-se de forma proporcional i es podrà ajustar a les necessitats de la ciutadania.

Fins ara, la parcel·la que ocupa el CAP tenia esgotada l’edificabilitat en relació amb el sòl, és a dir, que la superfície del terreny adjudicat al centre sanitari no permetia noves construccions.

Un cop feta la tramitació d’aquest planejament, i en el marc de la coordinació entre l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya, aquesta podrà encarregar el projecte constructiu a l'efecte d’iniciar l’ampliació de l’equipament.

En els darrers anys, Girona ha fet diverses operacions encaminades a millorar la cobertura i atenció sanitària a la ciutat, entre les quals incrementar l’oferta sanitària primària.

“Aquesta aprovació és un pas més en el desplegament efectiu del protocol per a la implantació del Nou Campus de Salut a Girona-Salt, que incloïa, entre altres actuacions de creació i millora dels centres d’atenció primària a la ciutat, l’ampliació del CAP de Can Gibert del Pla.

En l’anterior mandat ja vàrem endegar totes les actuacions al nostre municipi i ara toca continuar impulsant els tràmits necessaris perquè els projectes siguin una realitat en el termini més breu possible”, ha explicat el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, qui ha afegit que “amb l’aprovació del Pla especial es fixa la base de planejament necessària per fer possible tot seguit l’atorgament de la llicència per a l’execució de l’ampliació del CAP, que sense cap mena de dubte millorarà de forma molt notable l’atenció sanitària del barri, reforçant la xarxa de centres de la ciutat”.

A banda d’ampliar el CAP de Can Gibert del Pla, l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya han signat acords per construir dos nous centres d’atenció primària (CAP) -un a l’Eixample i un a Taialà-, i un nou CUAP al nord de la ciutat. Recentment, també es va reformar el CAP de Santa Clara, que ja es troba operatiu.

El Centre d'Atenció Primària de Can Gibert del Pla atén una població de referència d’unes 31.000 persones i ofereix serveis d’urgències i d’atenció continuada des del 1996. L’any 2007 es va fer una primera ampliació a l’equipament per donar resposta a l’augment de població de la seva zona d’influència.

L’objectiu de la segona reforma és adaptar les instal·lacions a les noves necessitats assistencials de la població, a la funció docent de l’equipament i a l’increment d’activitat actual.