La Jonquera millora l'eficiència de la xarxa de distribució d'aigua fins a un 82%

El rendiment s'ha incrementat gràcies a les obres de les infraestructures i canvis en la gestió

L'Ajuntament de la Jonquera (Alt Empordà) ha millorat l'eficiència de la seva xarxa de distribució d'aigua fins a un 82,2%; una xifra que és superior a les mitjanes de Catalunya, Espanya i Europa, que ronden el 75%.

Aquest rendiment s'ha incrementat durant el 2023 gràcies a les obres de millora i adaptació de les infraestructures municipals per reduir les fuites i millorar la gestió del servei. A més, la localitat també va reduir l'any passat el consum d'aigua de les dependències i edificis municipals en gairebé un 70%.

La Jonquera va entrar en alerta per sequera hidrològica l'octubre del 2022. Des de llavors, l'Ajuntament ha aplicat diferents mesures per complir amb la normativa del Pla Especial de Sequera i reduir el consum d'aigua del municipi.

Un dels marcs d'actuació ha estat en la xarxa de distribució de l'aigua, per tal d'assegurar el seu correcte funcionament. En aquest sentit, les diferents intervencions han permès que l'eficiència de la xarxa d'aigua augmenti en deu punts en menys de tres anys, situant-se l'exercici 2023 en un rendiment del 82,2 %. Uns alts nivells d'eficiència que són superiors a les mitjanes de Catalunya, Espanya i Europa, que ronden el 75%.

Els nivells alts d'eficiència s'han assolit amb accions com la substitució de canonades antigues de fibrociment per canonades de PVC i de connexió de diferents zones en xarxa, en una actuació que va tenir un cost total d'un milió d'euros. D'aquesta manera, es millora la salubritat i la qualitat de l'aigua i s'eviten les pèrdues, filtracions i trencaments per envelliment de les canonades.

Una altra acció destacada que té com a objectiu reduir les fuites d'aigua és la sol·licitud de subvencions per a la realització d'actuacions per la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana. En aquest cas, l'Ajuntament va presentar quatre projectes per un import de prop mig milió d'euros a l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme que atorga els ajuts.

"Continuarem treballant per mantenir aquest alt nivell d'eficiència i explorar noves oportunitats per millorar encara més la nostra infraestructura hídrica. Agraïm a tots els qui han contribuït a la millora i esperem seguir avançant cap a una gestió més sostenible de l'aigua a la Jonquera", ha explicat el regidor de Medi Ambient, Jordi Picornell.

Més mesures per estalviar aigua

Després que la Generalitat de Catalunya declarés l'estat d'emergència per sequera a la Jonquera, estan vigents a la Jonquera un conjunt de mesures pel que fa al consum d'aigua, com per exemple la que fa referència a l'ús màxim de 200 litres per habitant i dia.

Paral·lelament, el consistori va reduir el consum d'aigua de les dependències i edificis municipals en gairebé un 70% durant l'any 2023. Especialment destacades són les dades de la zona esportiva i les entitats que en fan ús, amb una reducció del consum d'aigua del 75%, suposant un estalvi de més de 13 milions de litres d'aigua.

Les accions de difusió i pedagogia a la ciutadania, l'execució de tasques de neteja de l'espai públic amb aigua regenerada, l'eliminació del reg automàtic de les zones verdes i la posada en marxa de reg de supervivència amb aigua regenerada, l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament de l'aigua de la xarxa i la revisió del Pla d'Abastament d'Aigua són altres mesures implementades a la Jonquera per tal d'avançar en la reducció del consum d'aigua.

Les diferents mesures es complementen amb el treball fet conjuntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la prospecció i obtenció de noves captacions d'aigua que assegurin l'abastament al municipi, l'acceptació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'actualització de la població mensual considerada per tal de calcular la dotació màxima del municipi i les reunions constants amb els organismes competents per a la planificació de l'ampliació de la depuradora de la Jonquera per realitzar el tractament de regeneració d'aigua.