Multes de fins a 3.000 euros a les empreses que generin males olors a Vidreres

L'Ajuntament va aprovar la nova ordenança de contaminació odorífera

En la darrera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Vidreres (Selva) celebrada el passat dijous 25 de gener, es va aprovar definitivament l’ordenança reguladora per a prevenir i corregir la contaminació odorífera, després de resoldre les al·legacions presentades per un veí. Aquesta mesura té per objectiu reduir les molèsties dels veïns pel que fa a les olors provinents de les indústries.

Les infraccions administratives determinades per aquesta normativa podran ser considerades lleus (d’1 a 750 euros); greus (751 a 1.500 euros) i molt greus (de 1.501 a 3.000 euros).

L’aprovació d’aquesta mesura era necessària per a millorar en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Vidreres. Enric Gual, regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient i Energia ha destacat que “amb la regulació de la contaminació odorífera al municipi, es controlarà de més a prop totes les indústries per evitar més molèsties als ciutadans”.

La mesura està pensada per a regular i aportar solucions a les olors de les activitats que generen més malestar entre la població, conseqüència de la gran activitat industrial que hi ha i que fins ara no s’havia regulat ni controlat.

El següent pas que portarà a terme el consistori, és la formació dels tècnics municipals per poder aplicar les mesures establertes en aquesta ordenança i controlar la contaminació odorífera al municipi.