El Consell Comarcal de l'Alt Empordà tramita 955 ajudes pel lloguer d'habitatges

S'aportaran 200 euros mensuals per família

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha tramitat 955 sol·licituds d'ajut de lloguer per aquest any, de les quals 848 són noves peticions i les 107 restants són persones que ja rebien aquesta prestació. La Generalitat va obrir la convocatòria el 15 de maig passat amb l'objectiu de prevenir l'exclusió social residencial i el termini per fer arribar les peticions ja s'ha acabat.

Amb un pressupost de 22 MEUR, es calcula poder atendre unes 11.000 noves famílies, així com a unes 7.000 sol·licituds més que es renovaran d'antics perceptors. Les ajudes econòmiques seran d'un mínim de 20 euros mensuals a un màxim de 200 euros mensuals, segons els ingressos de la unitat de convivència i el lloc de residència.

La prestació s'atorgarà per un any amb la perspectiva de poder renovar-se fins a quatre anys. Tindran prioritat les persones de més de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 65%, entre d'altres col·lectius. La Generalitat, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és la gestora dels ajuts, ha volgut donar prioritat als col·lectius més desafavorits per la crisi i, per això, s'han ampliat els grups prioritaris en aquesta convocatòria.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, fruit del conveni que té establert amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha tramitat un total de 848 noves sol·licituds procedents de tota a comarca i 107 renovacions. En anteriors convocatòries aquests tràmits es realitzaven a les oficines locals, transferides ara a l'administració comarcal.

Durant el mes i mig que ha durat el procés, els tècnics i administratius de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge, van haver de rebre el suport del personal administratiu del Consell davant l'allau de peticions que es va registrar. El fet que cadascun dels nous peticionaris hagués de fer dues o tres visites a les dependències de la institució comarcal per formalitzar tots els tràmits va provocar aquest increment extraordinari de les tasques de registre i atenció al públic.

Per accedir a totes les ajudes calia acreditar la residència legal a Catalunya durant un mínim de cinc anys, dos dels quals havien de ser els immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades, a les quals no s'exigia el període mínim de residència. Aquesta prestació és incompatible amb les ajudes econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos, amb els altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat i, també, amb el manteniment del dret a la percepció de la renda bàsica d'emancipació.