Arbúcies activa la nova ordenança de patinets elèctrics que fixa l'edat dels usuaris i la velocitat

La Policia Local començarà a sancionar a partir de l'1 de febrer

Arbúcies (Selva) ha posat en funcionament la nova ordenança municipal per l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Els punts més rellevants que recull aquesta ordenança és que l'edat mínima per a conduir patinets s'estableix als 14 anys i, a més a més, s'hauran de registrar tots aquests vehicles a l'Ajuntament i presentar la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

En el cas de menors d'edat, els tutors legals seran els responsables. El límit de velocitat s'estableix als 30 km/h i si es tracta de circular en espais reservats a vianants, la velocitat màxima serà de 10 km/h.

Els conductors de patinet també hauran d'utilitzar casc de forma obligatòria i no es podrà circular amb més d'una persona per vehicle. L'ordenança també contempla altres obligacions com ara respectar els senyals de trànsit, no es podrà circular amb auriculars o practicar acrobàcies fora dels llocs habilitats.

Sancions a partir de l’1 de febrer

Durant aquests dies es repartiran díptics informatius perquè tota la població conegui aquesta nova ordenança i, a partir de l’1 de febrer, tota aquella persona que no la compleixi, podrà ser sancionada per la Policia Local i, fins i tot es podrà efectuar la retirada del vehicle en els mateixos supòsits que la resta de vehicles.

La nova normativa també fa esment a l'estacionament d'aquests tipus de vehicles, de manera que només podran aparcar als llocs habilitats i, en cas de no haver-n'hi, ho podran fer a les zones d'estacionament lliure en calçada o bé als aparcaments de bicis existents al municipi.  

La demanda social creixent per l’impuls de la mobilitat activa i sostenible, juntament amb els avenços en matèria de bateries elèctriques, han suposat un increment de l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal al conjunt del territori.

Per aquest motiu, el regidor de Governació, Jaume Salmeron ha assenyalat: “La normativa local existent s’ha adaptat perquè s’hi reflecteixi l’ampli ventall de modalitats de mobilitat sostenible, se’n reconeguin els seus drets i deures i es fomenti la convivència viària, garantint i compatibilitzant així mateix, la protecció dels vianants a les zones on es restringeixin les condicions de circulació”.

Salmeron afegeix: “En els últims mesos havíem comprovat com els vehicles de mobilitat personal generaven en moltes ocasions situacions de risc, al compartir l’espai urbà amb la resta d’usuaris i és per això que vam creure necessària aquesta nova ordenança, que s’ha treballat conjuntament amb el cap de la Policia Local d’Arbúcies”.