El món dels microgèneres de YouTube

Al panorama en constant evolució dels mitjans digitals, YouTube s'erigeix com una plataforma colossal per a la creació i el consum de continguts. Entre el seu immens oceà de continguts, ha sorgit un fenomen especialment fascinant: l'auge dels microgèneres de YouTube.

Aquests microgèneres representen una nova onada de categories de continguts que sovint són massa específiques i nínxol per encaixar en les classificacions tradicionals de gènere. A diferència de categories àmplies com la comèdia, els jocs o la bellesa, els microgèneres es defineixen pel seu enfocament altament especialitzat, sovint adreçat a interessos o activitats molt particulars.

Per exemple, un microgènere pot girar al voltant d'una cosa tan específica com els “vlogs silenciosos”, en què els creadors comparteixen la seva vida quotidiana sense diàlegs parlats, o els vídeos “estranyament satisfactoris”, que mostren activitats visualment agradables com tallar sabó o barrejar pintura. Aquests gèneres no només tenen a veure amb el contingut en si, sinó també amb la forma única en què ressonen amb un públic específic, creant sovint un profund sentit de comunitat i interès compartit.

Breu història de l'evolució d'aquests microgèneres a YouTube

La gènesi dels microgèneres de YouTube es remunta als primers dies de la plataforma, a mitjans de la dècada del 2000, quan els usuaris van començar a experimentar amb continguts fora de l'abast dels mitjans de comunicació convencionals. Al principi, YouTube era un repositori de vídeos casolans i clips aleatoris, però a mesura que la plataforma creixia, també ho feia la diversitat dels continguts.

El veritable punt d'inflexió va arribar amb la introducció de l'algoritme de recomanació de YouTube, que va començar a empènyer els espectadors cap a tipus de contingut cada cop més específics en funció del seu historial de visionat. Aquest canvi algorítmic, combinat amb l'abast global de la plataforma i la democratització de les eines de producció de vídeo, va permetre la florida de nínxols d'interès. Els creadors de continguts es van adonar que podien trobar públic fins i tot per als temes més especialitzats, i els espectadors van descobrir comunitats de persones amb idees afins.

Com a resultat, a la darrera dècada s'ha produït una explosió d'aquests microgèneres. Des de l'ASMR (Resposta Sensorial Meridiana Autònoma) als vlogs de vida minimalista, passant per la neteja ràpida, els vídeos de "Estudia amb mi", etc., cada microgènere s'ha llaurat el seu propi racó al vast univers de YouTube. Aquesta evolució reflecteix una tendència més àmplia als mitjans digitals: un moviment cap a continguts més personalitzats i especialitzats que es dirigeixen directament als interessos variats i específics d'una audiència global.

Què és un microgènere

Per comprendre plenament el concepte de microgènere de YouTube, és essencial entendre'n les característiques definitòries. A diferència dels gèneres tradicionals, que solen ser amplis i fàcilment reconeixibles, els microgèneres són hiperespecífics.

Responen interessos, activitats o fins i tot estats d'ànim particulars. Per exemple, dins del gènere dels videojocs, un microgènere pot ser tan específic com “speedrunning retro games” o “no commentary walkthroughs”. Aquests subgèneres no tenen només a veure amb el tema, sinó també amb l'estil, la presentació i, sovint, la interacció comunitària que fomenten.

Els microgèneres solen néixer d'una barreja de gèneres o interessos ja existents, creant una cosa totalment nova i específica. Prosperen a YouTube gràcies a la capacitat única de la plataforma per oferir continguts diversos i especialitzats a una audiència mundial. Això ha permès als creadors explorar i compartir continguts que normalment no tindrien cabuda als mitjans convencionals.

Per a aquells que busquen impulsar el reconeixement del seu contingut de microgènere únic a YouTube, un enfocament estratègic podria consistir en compra likes YouTube. Aquesta tàctica pot ajudar a amplificar la participació, augmentar la visibilitat i, en última instància, atreure més atenció cap al teu contingut distintiu, fent que destaqui al vast i divers panorama de YouTube.

Diferències entre microgèneres i gèneres tradicionals

La diferència entre els microgèneres i els gèneres tradicionals rau en l'abast i l'especificitat. Mentre que els gèneres tradicionals, com ara la comèdia o el drama, ofereixen un ampli ventall de continguts, els microgèneres tenen molts més matisos. Sovint no es defineixen únicament pel contingut, sinó per la manera concreta de presentar-lo o consumir-lo.

Per exemple, un gènere tradicional com a "cuina" pot abastar des de receptes gourmet fins a aperitius ràpids. Tot i això, un microgènere dins d'aquest espai podria centrar-se específicament en "menjars vegans d'una sola olla" o "cuina històrica del segle XVIII". Aquesta especificitat és el que diferencia els microgèneres i els permet crear comunitats de nínxol profundament compromeses.

Els microgèneres també es diferencien per la seva evolució. Els gèneres tradicionals tenen trops i convencions ben establerts que evolucionen lentament amb el temps. Els microgèneres, en canvi, són més fluids i dinàmics. Poden sorgir ràpidament, sovint en resposta a tendències culturals, noves tecnologies o fins i tot esdeveniments mundials, i es poden transformar amb la mateixa rapidesa, reflectint els interessos sempre canviants del seu públic.

Com la plataforma i l'algorisme de YouTube faciliten el creixement dels microgèneres

L'auge dels microgèneres a YouTube està intrínsecament lligat a les característiques de la plataforma i al seu potent algorisme de recomanació. L'algorisme de YouTube està dissenyat per mantenir l'interès dels espectadors suggerint vídeos afins als seus interessos. Aquest sistema afavoreix de forma natural els continguts de nínxol, ja que es poden ajustar millor als interessos específics de cada espectador. Quan un usuari mostra interès per un tipus concret de contingut, és probable que l'algoritme us suggereixi més contingut del mateix microgènere o d'un de similar. Es crea així un cicle que es reforça a si mateix i que augmenta la visibilitat dels continguts de nínxol i ajuda que sorgeixin i creixin nous microgèneres.

A més, la plataforma global de YouTube ofereix un nivell d'accessibilitat i d'abast sense precedents. Creadors de tot el món poden compartir les seves perspectives i interessos únics, contribuint a la diversitat i la riquesa dels continguts disponibles. Aquest abast global significa que fins i tot els temes més nínxol poden trobar una audiència substancial, cosa que hauria estat gairebé impossible a l'era predigital.

Microgèneres populars a YouTube

  • ASMR (Resposta Sensorial Meridiana Autònoma): Un dels microgèneres més coneguts de YouTube, l'ASMR consisteix a crear vídeos que provoquin una sensació de relaxació i formigueig als espectadors. Aquests vídeos poden incloure murmuris, copets o altres sons relaxants. L'ASMR ha passat de ser un nínxol d'interès a convertir-se en un fenomen global amb un públic entregat i apassionat.
  • Estudia amb mi: Aquest microgènere presenta vídeos llargs, sovint inèdits, de persones estudiant en temps real i ofereix un company d'estudi virtual. Respon a la necessitat dexperiència comuna i motivació, especialment entre estudiants.
  • Vídeos de presentació: Els creadors s'enregistren a si mateixos obrint i analitzant nous productes, sobretot aparells, joguines o articles de luxe. Aquest microgènere ha esdevingut una part crucial de les estratègies de màrqueting de moltes marques.
  • Vida amb furgoneta i vida minimalista: Els vídeos que mostren la vida a la carretera o la vida amb les mínimes possessions s'han fet un lloc important. S'adrecen a espectadors interessats en estils de vida alternatius i en la senzillesa de viure amb menys.
  • Crims reals i resolució de misteris: En aquest gènere, els creadors discuteixen misteris de la vida real o crims sense resoldre, sovint afegint les seves pròpies investigacions i teories. La seva popularitat ha augmentat i hi ha diversos canals dedicats exclusivament a aquest tipus de contingut.