L'eConsulta registra més de 220.000 usuaris i 1,1 milions de visites des de la seva implantació

L'ús d'aquesta eina es va disparar arran de la pandèmia de la covid-19 l'any 2020

L’eina de comunicació digital eConsulta ha estat utilitzada per 221.574 pacients de la Regió Sanitària de Girona entre els anys 2015 i 2022 i ha generat 1,1 milions de converses.

L’eConsulta complementa l’atenció presencial i permet a la ciutadania enviar consultes en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu al seu metge o infermera d’atenció primària sobre temes que no requereixin una atenció presencial o urgent.

L’eina es va començar a desplegar a la regió a finals de l’any 2015 i progressivament s’ha estès entre els equips d’atenció primària (EAP). A dia d’avui tots ells estan capacitats tecnològicament per a fer-ne ús.

Des del seu desplegament, l’eConsulta ha generat un nombre important de converses entre professionals sanitaris i pacients, essent el període de pandèmia de la Covid-19 el que va experimentar un major nombre d’interaccions.

D’aquesta manera, l’any 2020 es va registrar un salt important en el trànsit de comunicacions a l’eConsulta: en només un any es va passar de 2.431 usuaris i 6.257 converses el 2019 a 65.060 pacients i 211.743 converses el 2020.

Aquesta tendència va anar en augment els anys posteriors i durant el 2021 i el 2022 s’han registrat unes 480.000 converses cada any. El nombre de pacients també ha experimentat un augment progressiu i durant el 2022 van ser 146.128 les persones que van utilitzar l’eina, l’any amb major nombre de pacients únics.

A més, durant aquest mateix any, 65.928 persones van utilitzar l’eConsulta per primera vegada, concentrant el 29,75% del total de persones que l’han utilitzat des de la seva implantació l’any 2015.

Pel que fa als professionals, actualment hi ha més de 2.400 metges i metgesses i infermers i infermeres que utilitzen l’eConsulta. A més, des del seu desplegament s’han compartit prop de 650.000 documents adjunts.

Com s’hi accedeix?

L’accés a l’eConsulta es fa a través de La Meva Salut, de tal manera que és necessari que l’usuari hi estigui donat d’alta. En el moment que un ciutadà envia una eConsulta es genera una visita a l’agenda del professional de medicina o infermeria del centre de referència.

En cas que es trobi absent, la consulta es deriva a un altre professional. Quan el metge o metgessa o la infermera responen a la consulta, el pacient rep una notificació per correu electrònic. Les consultes realitzades s’arxiven en un historial accessible en qualsevol moment.

L'eina permet enviar arxius adjunts, com ara fotografies o altres documents, que es poden incorporar a la història clínica del pacient per decisió del professional sanitari.

Per altra banda, paral·lelament a l’increment en l’ús de l’eConsulta també s’ha produït un major nombre d’usuaris a La Meva Salut (LMS). Entre el 2020 i el 2022 LMS s’ha consolidat com a espai personal de salut digital que permet a la ciutadania de Catalunya relacionar-se de manera no presencial.

Si bé durant l’any 2021 es va arribar al pic en el nombre d’acreditacions a LMS des de la irrupció de la COVID-19, durant l’any 2022 es va acreditar 31.573 persones i es van produir 2,3 milions d’accessos.