El TC declara nul que Catalunya disposi de més serveis socials si fa un esforç fiscal superior

L'article anul·lat permetia posar límits a la 'solidaritat autonòmica'

Tenint en compte que la sentència del Constitucional també declara interpretable el punt 5 d'aquest article, que estableix que l'anivellament que fa l'Estat 'no alteri en cap cas la posició de Catalunya en l'ordenació de rendes per càpita entre les comunitats autònomes abans de l'anivellament', s'eliminaria la defensa jurídica que garantia la limitació, entre d'altres problemes de finançament, del dèficit fiscal català.

En el redactat original de l'Estatut, es tractava que Catalunya no rebés menys recursos, fins a l'extrem de perdre riquesa per càpita, després que l'Estat hagi redistribuït els impostos entre les diverses autonomies, provocant un dèficit fiscal entre comunitats.