Girona canviarà el nom de la Torre d'Alfons XII pel seu nom històric de Torre de la Ciutat

El govern local proposa canviar el nom de set espais més de la ciutat

L'Ajuntament de Girona canviarà el nom de la torre d'Alfons XII i recuperarà el nom de torre de la Ciutat. Un informe elaborat pel cronista oficial de la ciutat, Joan Boadas, revela que diferents fonts documentals es refereixen a l'espai com a torre de la Ciutat.

Es desconeix en quin moment concret es va rebatejar amb el nom actual, però calculen que l'edificació es va acabar el 1874, quan va efectuar-se la restauració borbònica amb Alfons XII al capdavant.

Aquest canvi es proposarà en el proper ple municipal conjuntament amb set altres espais de la ciutat com ara una part de la plaça de l'U d'Octubre per homenatjar les obreres de la fàbrica Grober o dedicar un espai infantil de la Devesa a Natàlia Molero.

L'espai defensiu ha estat present des del 1675 a la ciutat amb diferents estructures. Malgrat tot, fonts documentals i bibliogràfiques apunten que s'havia denominat torre de la Ciutat i encara no es coneix ni el moment ni el motiu pel qual es va efectuar el canvi.

Així i tot, els usos militars de la torre van ser pràcticament inexistents. Sí que va tenir una utilitat pública, ja que el 1928 s'hi va instal·lar un dipòsit d'aigua per atendre les edificacions residencials que s'havien anat construint al voltant.

Finalment, el 1953 es va cedir la torre a la ciutat i va passar a ser propietat de l'Ajuntament de Girona. El canvi de nom pel de torre de la Ciutat també afectarà el mirador que hi ha actualment dedicat al monarca Alfons XII, que passarà a denominar-se mirador de la Ciutat.

D’altra banda, també s’aprovarà en el Ple ordinari del mes de desembre la denominació de 7 espais de la ciutat, dels quals quatre tindran nom femení. L’espai triangular de la plaça de l’U d’Octubre de 2017, darrere l’Escola Eiximenis, s’anomenarà jardins de les Obreres de la Fàbrica Grober.

L’espai del barri de Sant Ponç que té una pista poliesportiva i jocs infantils, en el carrer de l’Esport, passarà a anomenar-se plaça de Simone de Beauvoir. L’espai de jocs infantils de davant l'Escola Annexa-Joan Puigbert es dirà plaça de Maria Antònia Canals i Tolosa. I l’espai amb jocs infantils del barri de la Devesa-Güell, entre els carrers de Pau Casals, del Riu Güell i dels Impressors Bro, s’anomenarà plaça de Natàlia Molero i Lloret.

Per últim, es proposa la denominació de dos vials de la nova urbanització de l’entorn de la Clínica de Girona. El carrer que passa entre el centre mèdic i les vies del tren es proposa denominar-lo carrer de Joan Ballesta i Molinas, i el carrer lateral de la Clínica Girona, que separa el centre mèdic de la nova esplanada urbanitzada, es proposa anomenar com a carrer de Pere Cerezo i Hernáez.