Una combinació de tractaments millora la supervivència en pacients amb càncer de cèrvix metastàtic

Aquesta és especialment adient per dones que no poden ser operades o rebre radioteràpia

El càncer de coll uterí metastàtic o recurrent en pacients que no poden ser tractades amb cirurgia o radioteràpia té un pronòstic pobre. En aquesta situació, el tractament estàndard de primera línia és la combinació de quimioteràpia més l'antiangiogènic bevacizumab, l'aprovació del qual es va basar en els resultats d’un estudi (GOG240) amb una mitjana de supervivència general de 17 mesos i una supervivència lliure de progressió de 8,2 mesos.

Ara, els resultats d’un assaig clínic internacional liderat pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) confirmen que afegir immunoteràpia a la combinació estàndard millora la supervivència global i la supervivència lliure de progressió. Els resultats s'han publicat a la revista ‘The Lancet’.

En l’assaig clínic internacional de fase III BEATcc, la mitjana de supervivència global de les pacients tractades amb immunoteràpia més el tractament estàndard va ser de 32,1 mesos davant dels 22,8 mesos en les dones que van rebre únicament la combinació estàndard.

La doctora Ana Oaknin, cap del Grup de Neoplàsies Ginecològiques del VHIO, indica que a l'estudi GOG240, que va servir de base per aprovar l'actual tractament estàndard, menys del 40% de les pacients van sobreviure als dos anys, mentre que en l'assaig BEATcc, el 60% de les pacients que van rebre immunoteràpia juntament amb bevacizumab i quimioteràpia estaven vives als dos anys. 

Davant d’aquests resultats, la doctora Oaknin, primera autora de l’estudi, conclou que afegir immunoteràpia al tractament estàndard “hauria de ser considerat una nova opció de tractament de primera línia per a les pacients amb càncer de cèrvix metastàtic o recurrent després de ser aprovat per les agències regulatòries, atès el gran impacte que té en la supervivència global”.