El segon informe anual de Quim Salvi com a rector de la UdG rep el suport del 81,7% del Claustre

Ha desplegat el pla d'accions centrar en la innovació, les persones i l'impacte de la universitat

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, ha exposat avui l'informe anual en què ha suposat el seu segon claustre, arribant a l'equador del mandat. L’informe del rector ha rebut el suport del 81,7% dels membres claustrals presents en el moment de la votació.

Salvi s’ha adreçat al Claustre -compost per 194 membres- per retre comptes de l’acció de govern de 2023. Ho fa “perquè ho preveu la normativa”, segons l’article 58 dels Estatuts de la Universitat de Girona, i perquè fent balanç de l’any “s’obre una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals” per valorar la gestió, tant en la seva visió general com en els seus aspectes particulars.

El Claustre Universitari, òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, debat les línies generals d'actuació de la Universitat. També aprova l'informe anual del rector o la rectora. És precisament aquest informe anual el que ha estat aprovat avui amb 67 vots a favor, 8 en contra, 6 abstencions i 1 vot nul.

Pel que fa a l’informe, Quim Salvi ha exposat, en primer lloc, les principals accions, un total de 166, que s'han portat a terme seguint el pla de govern estructurat entorn dels tres eixos transversals d’innovació, de les persones i de l'impacte de la UdG.

Així mateix, tal com preveuen els Estatuts de la Universitat, l'informe del rector ha anat acompanyat d'un resum de l'activitat docent i de recerca i de les línies generals del pressupost per programes, la programació pluriennal i la memòria econòmica.

Salvi, que s’ha mostrat satisfet pel resultat de la votació, ha explicat que amb el suport rebut “supera l’equador del segon mandat” i que continua desplegant el programa de govern de manera “cohesionada i col·lectiva”, juntament amb el seu equip amb “determinació i responsabilitat” i “escoltant les diverses mirades” perquè les decisions siguin de tota la comunitat i perdurin en el temps. Perquè segons Salvi, “és molt important decidir, però ho és encara més convèncer”.

En aquesta sessió de Claustre Universitari també ha presentat l’informe anual la Síndica, Montserrat Palma, un recull exhaustiu dels casos que arriben i es gestionen des de la Sindicatura. El gran gruix és d’atenció i orientació a les persones, també s’ha fet alguna actuació d’ofici, i, finalment, també s’han fet recomanacions a la pròpia institució perquè faci millores en alguns processos administratius i acadèmics universitaris.

Aquest és el segon informe que el rector sotmet a aprovació del Claustre després que fos reelegit el 26 de novembre de 2021 en què va rebre el 63,58 % dels vots ponderats d’unes eleccions amb una participació del 12,5%.

Quim Salvi, catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors, és el cinquè rector de la UdG, després de Josep M. Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017).

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor en Enginyeria Industrial -Premi Extraordinari d’Enginyeria- per la Universitat de Girona (UdG), el catedràtic Quim Salvi és investigador del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica. Així mateix, és investigador principal de diversos projectes de recerca competitius i de transferència de tecnologia a nivell nacional i europeu en visió per computador i robòtica submarina.