Gairebé la meitat dels alumnes del Pedró de l'Escala han presenciat assetjaments i el 25% n'ha patit

En la investigació hi han participat estudiants de 3r, 4rt i batxillerat

Un estudi impulsat per l'ABS de l'Escala (Alt Empordà) conclou que gairebé la meitat dels alumnes de l'institut El Pedró han presenciat algun tipus d'assetjament i més del 25% manifesta haver-ne sigut víctima.

L’informe, que es titula 'Estereotips, desigualtats i violència de gènere', ha comptat amb la participació d'estudiants de 3r i 4rt d'ESO i de 1r i 2n de Batxillerat a través d'enquestes. La investigació conclou que la major part dels assetjaments que han exposat els joves s’han observat i produït en l’àmbit escolar, seguits de l'assetjament per xarxes socials i en l’àmbit de les amistats. Les dades recollides també revelen que més d’un 20% dels joves han patit assetjament més d'un cop, mentre que un 12,4% admet que n'ha exercit.

L'informe l’ha impulsat la infermera pediàtrica de l’ABS l'Escala Maria Dolors Lara, referent del programa Salut i Escola del Departament de Salut, amb el suport de l’equip docent de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà. S'ha dut a terme a través d'enquestes entre els mesos de gener i maig.

Els resultats s’han estructurat en tres grans blocs: estereotips de gènere, factors que generen pressió social i violència de gènere. En relació amb aquest darrer bloc, l’informe conclou que la major part dels assetjaments que han exposat els joves s’han observat i produït en l’àmbit escolar.

Els segueixen els que han passat en un context de xarxes socials i en l’àmbit de les amistats (que sovint són el mateix). Les dades recollides en l'informe també revelen que gairebé un de cada quatre han rebut assetjament més d’una vegada, mentre que un 12,4 % ha admès haver exercit algun tipus d'assetjament.

Pel que fa als factors que generen una pressió social, l’anàlisi de les enquestes ha permès determinar que tenir èxit en els estudis i no decebre els altres són dos dels principals motius de pressió que expressen els joves. Així mateix, la pressió "per ocultar la tristesa o l’angoixa" ha estat superior en les noies que en els nois, i també apareixen altres situacions de pressió, com "ser físicament atractiu/va".

En el bloc dedicat als estereotips de gènere, s’ha formulat una anàlisi de l’estereotip "home" i de l’estereotip "dona" i ha sorprès veure com la valoració feta pels nois i per les noies sobre l’estereotip "dona" és gairebé idèntic, mentre que hi ha grans diferències en l’estereotip "home". Això, segons els impulsors de l'estiu, demostra que l’estereotip "dona" està molt més definit i integrat, ja entre els més joves.

El projecte ha comptat amb una subvenció de 3.000 euros, atorgada pel Departament de Salut en el marc de l'Estratègia de Salut Comunitària a l’Atenció Primària i Comunitària (APiC), en la categoria ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva).

La voluntat dels impulsors és donar-li continuïtat curs rere curs, així com poder oferir activitats i tallers per tal de poder aportar noves visions i discursos als alumnes i monitorar mitjançant enquestes la percepció dels joves i la seva evolució.