Tossa aprovarà dimarts l'expedient de contractació per a la nova llar d'infants

El projecte té un pressupost d'1,7 MEUR

L’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) té la intenció d’aprovar dimarts vinent en ple extraordinari l’expedient de contractació, amb els plecs de clàusules corresponents, per la construcció de la nova llar d’infants, que s’ubicarà a la zona escolar.

El projecte, que té un pressupost d’1.681.391,72 euros, consistirà en la construcció d'un edifici central que realitzarà la funció d'unió i espai compartit de serveis a deu aules amb forma de caseta de fusta amb coberta inclinada creant una zona segura i compartida per als infants. Aquestes construccions estan pensades per tenir el mínim impacte ambiental i màxima eficiència energètica. Per això s'utilitzaran materials naturals com la fusta reciclable i l'aïllament amb suro.

El projecte permetrà alguns factors molt importants: - Unificar mobilitat i desplaçaments als familiars que porten els infants, donat que en una sola gran àrea escolar, amb un carrer de vianants central, podran deixar i recollir els infants de totes les edats molt fàcilment. - Compartir serveis, com l'energia de les plaques solars, la caldera de biomassa Ajuntament de Tossa de Mar o la cuina de l’Escola Ignasi Melé i Farré.

Tots aquests serveis funcionaran millor i suposaran una reducció d’emissions i estalvi al estar unificats. La futura llar tindrà una capacitat màxima de 115 places (amb la Llar 1 i la Llar 2). Serà un edifici d'una sola planta, amb un programa funcional per a 115 infants.

Distribuïts de la manera següent: 16 infants de zero a un any, 39 infants d'un a dos anys i 60 infants de dos a tres anys. L'ordre de les aules serà: dues aules per nivell I0 (Infantil 0), tres aules per l’I1, tres aules per l’I2, una aula de serveis per l’office cuina, cambra d'instal·lacions, neteja, vestidors amb bany i sala de material escolar i una també una sala per educadores i direcció.

Les aules estaran agrupades segons els diferents nivells: les dues aules dels nadons, properes a l'accés, podran compartir un espai comú a l'interior, on disposaran d'una gran nau central per compartir totes les activitats, limitat per tanques mòbils de fusta, així com una àrea de pati adaptada i controlada. Les tres aules destinades als d'un any també s'orientaran de manera que quedi un racó més reservat per a ells.

Les tres aules de dos anys, de dimensions majors per acollir a 20 infants cada una, estaran situades de manera que s'encarin amb una zona on l'espai lliure sigui més gran. Les aules estan pensades perquè es puguin fer totes les activitats en el mateix espai: jugar, menjar, dormir, higiene... per tal de facilitar les tasques a les educadores i crear un espai de seguretat per als infants.

Climàticament, l'edifici estarà equipat amb un terra radiant per a calefactar els espais, un sistema de ventilació natural i un equip d'aire condicionat per fer front als períodes més calorosos de l'any. Tant aquests sistemes de climatització com la producció d'aigua calenta sanitària s'alimentaran de la caldera de biomassa municipal d’aquell sector.

Per raons de seguretat de servei, en tractar-se d'infants i nadons, la llar disposarà d'un sistema propi de caldera de condensació de gas per a recolzar el sistema municipal en casos puntuals.

L'edifici disposarà també de recuperadors de calor per afavorir la ventilació sense necessitat d'obrir finestres, millorant així el rendiment tèrmic de les aules i espais comuns i garantint la ventilació i qualitat de l'aire. Ajuntament de Tossa de Mar La sortida al pati és exclusiva des de les aules i es farà a través de rampes. Aquest accés serà diferent que el que tindran els familiars des del carrer.