El Consell Comarcal del Gironès aprova un pressupost 30,5 MEUR per al 2024

L'ens diu que es tracta d'uns comptes de "contenció" i continuistes

El Consell Comarcal del Gironès ha aprovat un pressupost de 30,5 MEUR per a l’exercici 2024, el que representa un increment en percentatge d’un 11,32% en relació al pressupost de l’anterior exercici.

En números absoluts, la xifra suposa un increment de 3,1 MEUR. Pel que fa a l'organisme autònom de l'Escola de Música del Gironès, s'ha previst un pressupost de 792.440 euros i per al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 7,5 MEUR. Des de l'ens asseguren que es tracta d'una comptes de "contenció" i continuistes en la planificació i execució dels diferents serveis i activitats

Entre d'altres, el pressupost compta amb una reserva de crèdit per a la futura construcció del Centre Comarcal d’Acollida d’Animals Abandonats a la comarca. La tramitació urbanística avança i enguany s'hauran de formalitzar els convenis amb els ajuntaments, a més de rebre la subvenció de la Diputació per construir-lo.

També s'ha previst un increment de les despeses per l'atorgament d'ajuts al servei de menjador escolar, s'han actualitzat les dades en relació als increments pel tractament de la fracció orgànica i la resta de residus municipis i s'hi ha inclòs la incorporació de Sant Jordi Desvalls en el servei de recollida porta a porta. Està previst que a finals d'any també es comenci a donar servei a Cassà de la Selva.

D'altra banda, destaquen els nous projectes vinculats al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i que es corresponen al Contracte-Programa 2022-2025.

Entre ells, el projecte Atenció a les persones sense llar, el Projecte sostre 360, Tecnologies de suport i cura, Banc de Productes, migracions i Primera Acollida i els projectes de millora de la salut mental del joves, Ocell de foc, projecte d’impuls de les polítiques d’igualtat Equitat en els treballs i de polítiques de formació i ocupació a persones desocupades de llarga durada, Treball i Formació.