La UdG aprova un nou model educatiu que promou el paper dels estudiants

La iniciativa ha comptat amb el suport del 86,3% del claustre

El claustre de la Universitat de Girona (UdG) ha aprovat les bases per avançar cap a un nou model educatiu que promou el paper dels estudiants. El projecte s'ha batejat com a UdG XXI i, entre d'altres eixos, aposta també per un aprenentatge personalitzat al mateix temps que vol impulsar el pensament crític, la responsabilitat social i la perspectiva de gènere entre l'alumnat.

A més, la universitat flexibilitzarà la seva oferta per afrontar "el món complex i divers" d'avui dia i apostarà perquè la UdG es vegi com "un ecosistema amb visió integral".

El model educatiu que guiarà la UdG a partir d'ara ha rebut l'aval de la gran majoria dels assistents al claustre. S'ha aprovat amb el 86% dels vots a favor i tan sols n'ha rebut un en contra.

El nou model educatiu que ara comença a caminar rep el nom d'UdG XXI. Segons subratlla la universitat vol ser "flexible, transversal i compartit" i demana "la implicació de tota la comunitat universitària". "És una proposta de gran abast que suposa una transformació important", afegeixen des de la UdG.

Amb l'aprovació al claustre, la iniciativa comença ara a caminar. El nou model educatiu s'anirà desplegant de manera progressiva. Les diferents línies d'acció s'hauran d'aprovar al Consell de Govern i, prèviament, s'hauran debatut amb la comunitat universitària, es tractaran en grups de treball i també s'analitzaran a través d'informes.

UdG XXI s'estructura en sis grans eixos estratègics, molts dels quals giren al voltant del paper dels estudiants i l'aposta per fomentar l'aprenentatge. El primer dels eixos vol, precisament, contribuir a "definir el mapa competencial" de l'alumnat (a través del pensament crític, la responsabilitat social, la capacitat de treball en equip o la perspectiva de gènere, entre d'altres).

El segon objectiu del nou model és "restituir el coneixement al centre de l'activitat docent". "Aprendre necessita temps vital; cal recuperar aquell que es destina a l'aprenentatge per aconseguir que sigui realment profund i durador", subratlla la UdG, deixant clar que des de la universitat també s'han de posar "espais per aconseguir-ho".

Paper actiu

Amb la voluntat de posar l'estudiant al centre, i fomentar que sigui part activa, la UdG també potenciarà metodologies que avancin cap a aquest objectiu. "S'involucrarà l'estudiant en el disseny dels estudis per aconseguir més compromís i motivació", diu la universitat. I hi afegeix: "S'empodera l'estudiant perquè sigui el personatge principal del seu aprenentatge"

A més, el model UdG XXI també caminarà cap a un aprenentatge personalitzat. "A la Universitat arriben estudiants de procedències ben diverses; cal comprendre aquesta diversitat i adaptar l'educació als interessos individuals dels estudiants", destaca la UdG. I en paral·lel, la iniciativa també vol "adaptar l'educació de l'estudiantat adult que demanda formació continuada" creant itineraris, fomentant la flexibilitat o bé certificant microcredencials.

El cinquè eix del projecte se centrarà en crear una organització acadèmica pensada "per afrontar el món divers i complex" d'avui dia. En aquest sentit, es flexibilitzarà l'oferta i la UdG promourà la interdisciplinarietat, "amb aliances i sinergies entre els centres docents, i entre aquests centres i les entitats del territori".

Per últim, el darrer dels objectius del nou model educatiu es fixa en fomentar la vida universitària. "Es pretén construir un entorn que fomenti la participació i la cohesió entre la comunitat universitària a través de l’experiència compartida, la presencialitat, l'experiència interpretada i la suma de perspectives; una universitat com a ecosistema, amb una visió integral", recull la UdG.

Suport ampli

UdG XXI ha rebut el suport de la majoria del claustre universitari. Dels representants que han assistit a la reunió, 63 han votat a favor del nou model (el 86%), dotze s'han abstingut i tan sols un ho ha fet en contra.

A més de promoure el paper actiu dels estudiants, la universitat subratlla que la iniciativa suposarà "una millora significativa de la gestió acadèmica i universitària, l'optimització i adequació de recursos i l'impuls de l'expertesa professional a la UdG".