El jutge aprova la suspensió de llicència al centre de culte islàmic de Torroella

L'anterior Equip de Govern va concedir els permisos cinc dies abans de les eleccions

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) va revocar correctament la llicència d’obres, obertura i d’ús del centre de culte islàmic que va concedir l’anterior equip de govern (UPM-ERC) segons ha dictaminat el Jutjat contenciós-administratiu número 2 de Girona. La sentència fa referència al recurs de lesivitat que va interposar l’Ajuntament contra el decret signat per l’anterior regidora d’Urbanisme, Cati Matas (UPM), de 4 de maig de 2011, pel qual es concedia la llicència.

La magistrada conclou que mancava en l’expedient el preceptiu i obligatori informe sobre les condicions edificatòries i materials exigit per l’article 27.1 b) del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desenvolupament de la Llei 16/2009, de centres de culte.

El nou equip de govern va portar al ple de setembre de 2011 l’inici de l’expedient per a la revisió de la llicència d’obres del centre de culte islàmic promogut per la Comunitat Islàmica de Torroella de Montgrí. L’expedient es va aprovar amb els vots a favor de CiU, LEST, PP, l’abstenció de COET i el vot en contra d’UPM i ERC, i en conseqüència es va suspendre l’executivitat de les llicències com a mesura provisional per evitar que es puguin causar perjudicis de reparació impossible o difícil.

La decisió es va prendre, segons recorda l’alcalde, Jordi Cordon, "per la manca de transparència i la precarietat amb què va concedir la llicència l’anterior equip de govern d’UPM i ERC. El permís, que es va donar cinc dies abans de les eleccions municipals i no es va pagar fins a dos dies després, presentava greus deficiències administratives i una estètica arquitectònica que trencava l’harmonia urbanística de l’entorn".

Cordon recorda que "les deficiències en la concessió de la llicència feia que tant els promotors com l’Ajuntament estiguessin en fals perquè la llicència podria haver estat objecte de revisió en qualsevol moment, fins i tot quan l’edifici estigués construït, la qual cosa podria haver acabat en indemnitzacions multitudinàries per a les arques municipals".

L’alcalde considera "un greu error que, atesa la rellevància de l'equipament, es concedís la llicència cinc dies abans de les eleccions, s’acordés que el seu pagament fos l’endemà i que es condicionés l’inici de les obres fins després de la constitució del nou ajuntament, la qual cosa demostra la voluntat d’amagar el tema". "De tot plegat, el màxim responsable va ser l’aleshores alcalde, Josep Maria Rufí (ERC), encara que la llicència la signés la regidora d’Urbanisme, Cati Matas (UPM). Van concedir una llicència amb nocturnitat, ocultant-ho a la població i amb mancances gravíssimes de tramitació. La seva actitud va estar mancada de responsabilitat institucional i d’ètica política», ha argumentat Cordon.

L’actual equip de govern recorda que no estava en contra de la construcció del centre de culte a l’espai projectat, però considerava que tant la forma com el contingut de l’expedient van generar seriosos dubtes i que per això es va optar per revocar la llicència i iniciar-ne una revisió a fons. De fet, amb posterioritat es va requerir als promotors la documentació que mancava i finalment, pocs mesos després, es va concedir un cop subsanats tots els errors.

Durant el nou procediment, un dels requeriments que es va fer a la comunitat, i que així van incorporar, va ser el de replantejar l’aspecte exterior de l’equipament, per tal que aquest no representi una falsificació històrica i respecti l’harmonia urbana de la zona on s’havia d’emplaçar. El teixit urbà de Torroella de Montgrí és el resultat d’una evolució històrica amb la qual cal ser molt respectuosos per no generar distorsions que comportin una interpretació errònia del moment actual. El nou projecte elaborat pels promotors reduïa l’ornament, eliminava el color daurat de la façana, que ara és totalment blanca, i el nombre d’arcades d’estètica àrab.

D’altra banda, respecte el nou tràmit administratiu, Cordon ha explicat que els promotors han presentat més del doble de documentació que amb l’anterior equip de govern. Entre la documentació nova hi ha el Pla de seguretat i salut, Full d’assumeix de l’arquitecte, Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic, Designació del coordinador de seguretat i el Programa de control de qualitat, entre d’altres.

L’alcalde fa una valoració molt positiva de la sentència que confirma que la decisió de revocar la llicència va ser la correcta. "Clarifica la situació i ens dóna seguretat jurídica. A més, el fet que es continués amb l’expedient per refer les irregularitat tècniques i jurídiques, ha evitat que la comunitat pogués reclamar indemnitzacions". En aquest sentit ha dit que «podríem no haver continuat el procés, però els promotors haurien tingut dret a reclamar unes compensacions econòmiques molt elevades pel greuge que l’anterior llicència els va causar».