Vidreres encarregarà un Pla de Mobilitat Urbana per millorar la seguretat als accessos

També s’obrirà un procés de participació ciutadana per conèixer les inquietuds dels veïns

L’Ajuntament de Vidreres (Selva) encarregarà un Pla de Mobilitat Urbana per a millorar la seguretat dels vianants i conductors, especialment a les tres entrades que donen accés al municipi.

Després de tres mesos de funcionament dels nous radars, l’ajuntament de Vidreres ha cregut convenient analitzar el seu funcionament i eficàcia per a reduir els accessos de velocitat i millorar la seguretat viària. Per fer-ho, el passat 16 de setembre va ordenar-ne la suspensió provisional i, des de llavors, no multen tot i que segueixen recopilant dades.

El Pla de mobilitat conclourà si la ubicació d’aquests radars és l’adequada o si s’ha de modificar l’emplaçament. En aquest sentit, Jordi Camps, alcalde de Vidreres, ha destacat que: “s’han de prendre mesures, ja que no podem tolerar que alguns vehicles entrin a altes velocitats al municipi, especialment les detectades per la carretera de Lloret, perquè es posa en risc els vianants i als altres conductors”.

Prèviament a l’entrada en funcionament dels tres radars, el cap de la Policia Local i la Secretaria municipal van emetre un informe que exposava que era l’Ajuntament de Vidreres qui tenia la competència sancionadora a la via.

S’obrirà un procés de participació ciutadana

Complementàriament a la redacció del Pla de Mobilitat, l’ajuntament de Vidreres vol conèixer l’opinió i suggeriments dels veïns del municipi. Per aquest motiu, pròximament, s’obrirà un procés de participació ciutadana mitjançant una enquesta sobre la ubicació i la utilitat dels radars com a mesura dissuasiva i correctora per reduir la velocitat dels vehicles.

Jordi Camps ha explicat que “a l’Ajuntament ens han arribat diverses demandes de veïns demanant-nos la importància de regular les entrades del municipi per la inseguretat que tenen en creuar o passejar per les voreres. És precisament per aquesta inseguretat que hem optat per obrir aquest procés de participació ciutadana i conèixer la seva opinió”.