El Dipsalut actuarà en 78 platges i 700 piscines gironines

Els tècnics se centren en combatre la presència de bacteris com la legionel·la en dutxes o els fongs a la sorra

Aquest estiu, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), revisarà la sorra i les dutxes i rentapeus de 78 platges de 19 municipis de les comarques gironines per garantir-ne la salubritat i evitar, per exemple, riscos com ara les patologies dermatològiques associades a una higiene insuficient de la sorra de les platges.

En anys anteriors, els resultats van evidenciar un, en general, molt bon estat de les platges gironines. Enguany, també s'avaluaran 700 piscines d'ús públic de 200 localitats més. Es fa dins els programes d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic i el de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús públic i gestió municipal. Aquest estiu el Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges de Dipsalut es desenvoluparà en 78 platges de 19 municipis de les comarques gironines.

A través d'aquest programa, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ajuda els ajuntaments a reduir els riscos que aquests espais poden comportar per a la salut de les persones. Per exemple, s'ha pogut comprovar que algunes patologies dermatològiques estan associades a una higiene insuficient de les sorres.

La primera acció és una visita en la què els tècnics obtenen una primera impressió de l'estat de cada platja i determinen el nombre i les característiques dels serveis que ofereix. Tan bon punt s'ha instal·lat les dutxes i rentapeus, es fa una neteja i desinfecció inicial dels difusors d'aquests equipaments. Posteriorment se n'agafen mostres d'aigua i s'analitzen al laboratori per determinar si hi ha legionel·la. El fet que, majoritàriament, aquestes instal·lacions es muntin de nou cada estiu i que siguin d'aigua freda, fa molt baix el risc de propagació del bacteri. No obstant, si es detecta legionel·la, s'avisa immediatament l'ajuntament afectat i es fa una neteja profunda de manera immediata. Després es repeteixen les analítiques per certificar l'eradicació del bacteri i es recomanen mesures per tal que la situació no es torni a repetir.

Els tècnics de Dipsalut també revisen les plataformes de dutxes i rentapeus. Miren si hi ha fongs, indicadors d'una neteja insuficient. En cas de trobar-ne, l'organisme recomana a l'ajuntament noves pautes de neteja.

El Programa també inclou el control de la sorra. Es prenen mostres representatives de les diferents zones de la platja (del mig de la platja i a tocar de l'aigua) per tal de determinar si hi ha diferències significatives entre l'estat sanitari de la sorra en un i altre punt i poder afinar encara més el diagnòstic i les recomanacions de neteja que se'n derivin. Les mostres de sorra es porten al laboratori i s'analitzen. Si es detecten microorganismes - com ara paràsits o bacteris o fongs-, se n'informa a l'ajuntament per tal que faci una neteja exhaustiva i se li recomana nous protocols de neteja per millorar la higiene de la sorra.

Els anys anteriors, els resultats han evidenciat un, en general, molt bon estat de les platges gironines. Totes les dutxes i rentapeus s'han mantingut lliures de legionel·la i majoritàriament, en bon estat sanitari. Pel que fa a la sorra, només una petita part de les mostres han presentat alguna deficiència. Bàsicament, s'han trobat restes fecals per contaminació creuada.

Enguany Dipsalut també revisa 700 piscines d'ús públic. Ho fa dins els programes d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic i el de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal.

Són "piscines d'ús públic" totes aquelles que poden ser utilitzades per qualsevol persona (encara que calgui pagar una entrada per accedir-hi) com ara les municipals, les de parcs aquàtics, d'hotels, càmpings, centres esportius... En aquestes instal·lacions hi conflueixen riscos per a la salut dels usuaris que poden estar associats a elements arquitectònics poc apropiats o a un manteniment deficient de la piscina. Garantir-ne la salubritat, siguin o no de titularitat municipal, és una competència dels ajuntaments. Dipsalut els dóna suport en aquesta tasca assumint els servei d'avaluació i control i recomanant les mesures correctores necessàries per tal que es pugui garantir la seguretat dels usuaris d'aquests equipaments.

Els darrers quatre anys de desenvolupament del programa, ha posat de manifest que la gran majoria de piscines està en perfecte estat o presenta algunes deficiències que no comporten riscos destacables per a la salut de les persones i que han estat fàcilment corregibles, com ara lleus deficiències en el manteniment o no mostrar al públic els resultats de les analítiques que cal fer periòdicament.