Convoquen vaga de treballadors al centre privat Montjuic Girona International School

Denuncien una retallada de sou "injustificada"

La secció sindical de la Intersindical CSC ha convocat vaga a l’escola privada Montjuïc Girona International School, situada al barri de Montjuïc de Girona, per una retallada salarial que consideren injustificada. La convocatòria s’ha fet durant els dies 17, 18, 19 i 20 d’octubre en diverses franges horàries on també hi participaran treballadors de neteja, cuina o manteniment.

Com a arguments per a la convocatòria, la secció denuncia una caiguda del 27% sobre les taules salarials vigents al conveni col·lectiu d’escoles privades, que suposa una retallada de més de 600 euros per aquells treballadors a jornada completa respecte el que els pertoca per llei, així com diverses qüestions vinculades a les condicions laborals del centre.

Aquesta secció porta temps denunciant una "situació d’irregularitat legal persistent" a l’escola. Fins aquest estiu, els treballadors (la majoria professorat de diverses etapes), estava contractat amb la modalitat de fixe discontinu, una irregularitat que fou denunciada per la mateixa Audiència Nacional aquest any.

A més, l’horari i el sou "entrava en contradicció flagrant amb el conveni del sector", amb la realització de més de 40 hores lectives setmanals, quan el límit en són 30 segons afirma el sindicat.

Si bé algunes d’aquestes qüestions s’han adequat a llei amb aquest nou curs, "l’empresa continua menystenint els treballadors imposant-los una retallada de sou injustificada, segons el sindicat convocant", expliquen del SCS.