Estudien com millorar la gestió del risc davant d'incendis en les infraestructures turístiques

La iniciativa vol detectar mancances per elaborar plans específics d'autoprotecció

Conèixer situacions de vulnerabilitat en infraestructures turístiques de les comarques gironines i de la Catalunya Nord davant el risc d’incendis forestals i buscar solucions per millorar-ne la gestió.

Aquest és l'objectiu del projecte europeu WUITIPS (Widland-Urban Interface Touristic Infrestructure Protection Solutions), que s'allargarà fins al 2025. La iniciativa vol detectar les possibles mancances en aquests espais i elaborar plans específics d'autoprotecció.

La Diputació de Girona és un dels socis d’aquest projecte, que està coordinat per la Universitat Politènica de Catalunya. També en formen part del consorci Efectis France, Entente pour la Forêt Méditerranéenne, també de França, i Lunds Universitet, de Suècia. I compta amb la col·laboració externa de la Fundació Pau Costa.

En l’escenari actual de canvi climàtic, els incendis forestals suposen una amenaça creixent en les zones poblades perquè cada vegada són més intensos i destructius. A les zones freqüentades per turistes són especialment vulnerables, perquè la població, molt heterogènia, no té preparació per fer front al foc i les infraestructures turístiques no preveuen de forma sistemàtica la prevenció. Una dèficits que s’accentuen encara més en les regions transfrontereres.

El primer pas del projecte ha estat recollir el màxim d'informació possible per detectar el grau de vulnerabilitat d’aquestes zones i quins són les principals dificultats que s’haurien d’afrontar en cas d’emergència per incendi.

Per aquest motiu, representants de tots els socis del consorci que formen part del projecte han visitat aquests dies zones turístiques afectades per focs històrics com el de l'any 2000 a Garriguella, que va causar un gran impacte en infraestructures turístiques de Llançà (Alt Empordà).

També han visitat les zones afectades pel foc d’aquest estiu a Colera, en què es van cremar 573 hectàrees, i també en els incendis que han afectat municipis de la Catalunya Nord. S’han mantingut trobades amb regidors municipals i amb propietaris d’establiments turístics, i s’ha estat en les principals infraestructures, com ara pavellons, càmpings i hotels.

En molts casos, s’ha detectat que els turistes no són conscients que es troben en una zona d’alt risc d’incendi i que no saben com reaccionar ni a on acudir en cas d’emergència. A més, molts d’ells estan de pas, no coneixen el territori i no tenen familiars ni amics a qui recórrer en cas d’evacuació.

Crear una guia europea

A partir d'ara, les institucions i entitats implicades en el projecte desenvoluparan metodologies per a l’anàlisi de vulnerabilitat als incendis forestals de persones i béns en instal·lacions turístiques. En aquesta línia, també està previst elaborar una guia d’àmbit europeu per a l’elaboració de plans d’autoprotecció contra aquests incendis d’interfície urbanoforestal.

Tot plegat s’integrarà en una plataforma digital conjunta. La voluntat és que aquesta guia i altres metodologies d’anàlisi de risc es puguin aplicar, en forma de prova pilot, en instal·lacions turístiques reals d’alguns municipis de la demarcació de Girona i de la Catalunya Nord, que es concretaran més endavant. D'altra banda, el projecte inclou la creació d’un fòrum de discussió d’experts de països europeus amb problemàtiques transfrontereres semblants a les de la frontera catalano-francesa.

La participació en el projecte WUITIPS dona continuïtat a la línia de treball de la Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, en prevenció d’incendis forestals. L’ens supramunicipal ja va participar activament en el projecte "POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d’Emergències i Prevenció d’Incendis)", que va néixer el 2018 i es va tancar a finals del 2021.

El seu objectiu era desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona transfronterera per millorar la capacitat d’anticipació i resposta dels serveis d’extinció.