SOS Costa Brava consciencia els alumnes de secundària en la defensa del litoral

Es fomenta la participació activa amb la creació del Servei Comunitari

Fruit d’un primer contacte amb diversos centres educatius de secundària durant el curs passat, SOS Costa Brava afronta la represa escolar amb l’objectiu treballant en l’educació ambiental entre els joves.

En aquesta línia, la federació desenvolupa un projecte per acollir alumnat de Servei Comunitari. Aquesta acció, per a l'alumnat d’ESO, és una actuació educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

En aquest marc el projecte educatiu de la federació vol servir per fomentar la participació activa dels estudiants en la defensa del territori, involucrant-los en la protecció de la costa.

Així, els diversos centres educatius que participen en el projecte apadrinen un tram de costa del seu municipi, on s’hi durà a terme un seguiment de l’estat ambiental i ecològic a fi de detectar possibles impactes ambientals i desenvolupar una actuació que li doni resposta.

Les actuacions de Servei Comunitari es faran replicant la forma de treballar dels grups ecologistes: els estudiants hauran de detectar els conflictes mediambientals del seu tram de costa i desenvolupar una actuació per tal de solucionar-los. Amb aquesta metodologia l’activitat és oberta, fomentant així la presa de decisions per part dels joves.

La clau d’aquest projecte rau en el fet que es pretén involucrar als joves en la construcció d’un futur sostenible i fomentar la seva implicació amb el territori. Aquestes van ser algunes de les conclusions a les quals es va arribar el curs anterior, quan es va dur a terme una avaluació de coneixements i opinió amb alumnat d’aquests mateixos cursos.

Durant l’anàlisi corresponent es va detectar una baixa vinculació del jovent amb el territori i la natura de l’entorn, causada en part, per una manca d’instruments de participació adaptats a aquestes edats. És per això que la federació SOS Costa Brava vol apostar per aquesta metodologia pedagògica, el Servei Comunitari, que inclou un servei d’utilitat real a la comunitat.

Un dels instituts que participarà en el projecte aquest curs és l’Institut el Pedró de l’Escala, apadrinant la platja del Rec del Molí. Des de la federació es fa una crida a altres instituts de la Costa Brava per tal que s’animin a participar-hi.