Palamós inicia dilluns la reforma del barri de la Platja que costarà 1,7 MEUR

Els treballs s'allargaran fins al juny de l'any vinent

Palamós (Baix Empordà) iniciarà el proper dilluns la primera fase de les obres de reforma urbana de diversos carrers del barri de la Platja, en un projecte que té com a objectiu seguir el procés que en els darrers anys ha permès la millora de diversos sectors d’aquest àmbit, on s’estén l'Eixample del municipi.

El projecte té un pressupost global d’uns 1.678.000 euros, i compta amb una aportació de 250.000 euros atorgada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024. El pressupost es complementarà amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials (587.348 euros); de l'Ajuntament de Palamós (730.671 euros), i de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (110.118 euros).

Els treballs inicials se situaran en el tram del carrer de Nàpols comprés entre el passeig del Mar i el carrer del President Francesc Macià, on es duran a terme les tasques prèvies així com els primers enderrocs i moviments de terres.  

Durant l’execució de les obres es garantirà en tot moment l’accés dels veïns dels carrers afectats, que a peu podran arribar a les seves finques mitjançant els passos habilitats per aquesta funció. Pel que fa als seus vehicles, aquest podran entrar o sortir dels respectius garatges entre les 19 h de la tarda i les 8 h del matí, fora de l’horari de treball.

8.000 m2 de reforma

Les obres s’allargaran fins al juny de l’any vinent, quan es completarà aquesta primera fase d’obres de reforma que abasta una superfície total de 8000 metres quadrats, i que inclou els trams dels carrers López Puigcerver i Riera Aubi entre carrer del Mar i carrer Aragó, i els carrers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar, entre passeig del Mar i carrer President Francesc Macià.

El projecte que s’executarà en aquests carrers inclou l'arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública.

També preveu la realització d'una xarxa separativa de clavegueram que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses.

A més a més, és prevista la substitució de lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d'arbrat, parterres i mobiliari públic, la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable, així com l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i per a millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

Amb la realització d’aquestes obres es permetrà també l’embelliment i adequació de l’accés al passeig de Palamós, des del carrer del Mar, així com la millora de la connectivitat entre el passeig del Mar i els primers carrers de l’Eixample.

Una part de l’actuació d’aquest projecte, uns 780 metres quadrats, se situen en el municipi veí de Calonge i Sant Antoni, on coincideixen els dos termes municipals. Per aquest motiu els dos ajuntaments han aprovat respectivament el projecte, i han signat un conveni on s’especifiquen les aportacions que pertoquen a cada municipi.

Prioritat per a la mobilitat dels vianants

L’arranjament d'aquest àmbit inclou la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb vials per a vianants en plataforma única, i la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix vial.

També inclou la pavimentació de la vorera sud del carrer Riera d’Aubi; i l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar, on coincideix amb el terme municipal de Calonge i Sant Antoni.

Cal destacar la reconfiguració d’un accés tan important al municipi com és el carrer López Puigcerver, amb l'eixamplament de voreres, adequant-lo a les exigències d’accessibilitat actuals a l’espai públic. Aquest fet provocarà inevitablement l’eliminació d’una de les files d’aparcament, en favor de la mobilitat dels vianants i les bicicletes. Malgrat la reducció de places, el projecte permet que es conservin en tot l’àmbit prop de 90 llocs d'estacionament dels 130 actuals.

L'Ajuntament de Palamós té previst que després d'aquesta primera fase el projecte de reforma urbana es repliqui, en fases posteriors, en la resta de carrers en direcció al centre del municipi i fins a arribar progressivament a l'avinguda de l'Onze de Setembre.