La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa ja permet consultes telemàtiques

S'amplia d'aquesta manera el servei a tota la regió sanitària de Girona

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU, per les seves sigles en anglès) ja pot rebre, des d’aquest estiu, consultes d’altres centres hospitalaris i d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona. Aquesta ampliació de la cartera de serveis de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa permetrà donar cobertura a totes les consultes d’aquest àmbit a la Regió.

Els professionals de les àrees maternoinfantil dels hospitals i centres d’atenció primària de la Regió ja poden consultar directament els professionals de la PEHSU de manera telemàtica amb l’anomenada visita asíncrona per valorar riscos o malalties relacionades amb l’entorn.

Les visites no presencials facilitaran la resolució de dubtes i el maneig clínic sense necessitat que les famílies es desplacin, la qual cosa estalviarà temps, recursos i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle o contaminants a l’aire relacionats amb el transport. Tot i això, si els professionals sanitaris ho estimen oportú o la família ho desitja, també es podrà gestionar una visita presencial a l’Hospital d’Olot.

Totes aquelles famílies que vulguin fer una consulta hauran d’adreçar-se als seus professionals sanitaris de referència per tramitar la visita. De fet, des que el circuit està operatiu ja s’han rebut sis consultes de diferents punts de la Regió com el Gironès, l’Alt Maresme o la Selva; la majoria d’elles relacionades amb l’exposició dels infants al plom, derivats plàstics o l’amiant o humitats a la llar.

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica atén problemàtiques diverses en què algun factor mediambiental afecti la salut de l’infant, des de l’etapa de l’embaràs fins al final de l’adolescència.

Alguns exemples són el plom, els pesticides, derivats plàstics, alguns fàrmacs o les drogues legals i il·legals, amb impactes diversos a la salut dels més menuts com ara malalties respiratòries, malformacions al naixement, avançament de la pubertat o problemes en el desenvolupament cognitiu, entre d’altres.

La infància és especialment vulnerable a aquestes exposicions i són crítiques per al desenvolupament i la salut, particularment durant la gestació. L’alcohol durant l’embaràs és la causa principal de retard mental prevenible, i al voltant del 10% dels embarassos estan exposats al cànnabis.

El tabac o la contaminació de l’aire relacionada amb el trànsit motoritzat, la indústria o les cremes de biomassa es relacionen amb l’augment del risc d’algunes malalties com les bronquitis de repetició o l’asma, que a Europa és responsable d’un de cada dos o tres casos nous d’aquesta malaltia.

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (PEHSU)

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica a la Garrotxa es va crear el 2016 com a unitat especialitzada de l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa. La finalitat és prevenir, diagnosticar i tractar les malalties infantojuvenils causades per l’exposició preconcepcional, periconcepcional, transplacentària i postnatal als contaminants físics, químics, biològics o socials.

La PEHSU també incideix directament en el desenvolupament d’estratègies i en l’assessorament en aquests àmbits, així com en els del tabac, l’alcohol o d’altres drogues. Actualment hi ha una consulta de cribratge mediambiental a dones embarassades i les seves parelles durant la gestació que s’anomena Full verd, una de cessació tabàquica durant l’embaràs i una de pediatria ambiental.