La UdG redueix un 36% d'energia entre el gener i l'abril aplicant les mesures d'estalvi

L'acció de la universitat ha comportat una davallada de les emissions de 96,6 tones de CO2

El rectorat de la Universitat de Girona (UdG) va presentar a finals de novembre de l'any passat el Pla d'Emergència Energètica (PEE) en què es fixava un conjunt de mesures per reduir l'energia que consumia la universitat.

Entre d'altres mesures es fixava un topall de 19 grau per a la calefacció i un de 27 per l'aire condicionat, seguint la normativa de climatització espanyola, però també s'acordava tancar la calefacció i l'aire una hora abans del que es feia fins ara. L'objectiu era estalviar energia per tal de reduir la despesa energètica que fa la universitat.

A més la UdG anunciava que se centralitzarien serveis en dies festius i de poca afluència per tal de poder tancar alguns edificis o plantes i, d'aquesta manera, també fer baixar la factura.

Això ha portat a una davallada del 36% del consum energètic de la universitat entre el gener i l'abril del 2023. En aquests quatre primers mesos de l'any la universitat ha gastat un 26% menys de gas i un 12% menys de llum.

Amb aquestes xifres assolides durant el primer quadrimestre, la UdG s'acosta a les xifres que es marcava com a objectiu abans del 2030, en què demanava un estalvi energètic del 40%.

Per aconseguir-ho s'aplicaven les mesures detallades en el PEE. Entre elles també hi havia la prohibició d'utilitzar aparells de climatització individuals (com ara ventiladors o calefactors) i reduir la il·luminació al mínim possible en espais interiors. Els laboratoris quedaven exempts de la nova normativa, per garantir les investigacions que s'hi fan.

La segona causa de petjada de carboni

El consum energètic és la segona contribució més important que té la universitat en la petjada de carboni, després de la mobilitat. Per això des del rectorat s'han acordat mesures en l'àmbit energètic que ajudin a reduir aquest impacte ambiental. Per altra banda, el PEE s'activa arran de l'augment de preus de la llum que va comportar el conflicte armat entre Rússia i Ucraïna.

En paral·lel, la Universitat de Girona contempla aplicar sistemes que permetin automatitzar els aparells de climatització i d'il·luminació. Es tracta d'accions que ja funcionen en edificis com ara la biblioteca del Barri Vell o la Facultat de Ciències. Malgrat tot, la universitat ha detectat zones amb una automatització "deficient" que vol corregir per optimitzar el cost energètic.

A més, també preveu instal·lar plaques solars i altres fonts d'energia renovable, substituir calderes de gas natural per unes de biomassa o buscar sistemes de climatització passiva amb un menor impacte.