Tres multes per omplir piscines a Begur i a un centenar de ''reincidents'' per consum excessiu

L'àrea de Medi Ambient està monitorant 5.500 comptadors per detectar pics i aplicar mesures

Mà dura a Begur (Baix Empordà) per complir amb les restriccions per la sequera. L'Ajuntament ha redactat un Pla d'Emergència Municipal per regular els usos de l'aigua –pendent d'aprovació per part de l'ACA- per actuar en cas de mal ús de l'aigua a través de sancions.

Es tracta d'un document d'obligat compliment només per als municipis de més de 20.000 habitants però que Begur ha elaborat de manera voluntària per fer front a la situació. En aquest pla es classifiquen les infraccions en tres nivells.

Rentar el cotxe, l'ús excessiu d'aigua, sobrepassar els límits marcats per habitatge o omplir una piscina de 72 metres quadrats suposa una infracció lleu amb un multa de 750 euros.

Les infraccions greus poden suposar sancions de 1.500 euros. Entre elles, hi ha regar jardins de superfícies estimades entre els 1.000 i els 3.000 metres quadrats; omplir grans piscines (entre 72 i 300 metres quadrats); el consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi entre un 10 i un 25% del límit establert; o ser reincident en el termini d’un mes amb una actuació sancionada com a lleu.

En cas d'una infracció molt greu, les sancions s'enfilen fins als 3.000 euros. Entre aquestes infraccions hi ha regar jardins de fins a 3.000 metres quadrats; omplir piscines de més de 300 metres quadrats; el consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi el 25% del límit establert per habitatge; la desatenció als requeriments que realitzi l'Ajuntament; o ser reincident en el termini d'un mes amb una actuació sancionada com a greu per resolució ferma.

De moment, ja ha interposat tres multes per omplir piscines incomplint la normativa vigent i preveu sancionar un centenar d'usuaris "reincidents" per consums excessius.

Més mesures

D'altra banda, s'ha enviat una carta a hotels i activitats economies indicant la reducció del 15% del consum d'aigua i als habitatges d'ús turístic i la resta d'habitatges, els consums s'han de limitar a sis habitants per pis. De set habitants en endavant s’envia la primera carta de sanció, excepte si es fa un canvi o es justifica que hi habiten més de set persones.

A més, s'han monitorat els consums d’aigua de tots els habitatges de Begur per tal de poder controlar els usos de l’aigua per habitant i habitatge i s'ha tallat l'aigua de les dutxes i rentapeus de les platges. També s'ha tallat el rec públic i la neteja viària es fa amb aigua regenerada de la depuradora de Pals.

L'Ajuntament també ha adquirit dispositius de reducció de pressió, que instal·laran als usuaris sancionats que continuïn fent un mal ús de l'aigua. La mesura busca reduir la pressió en aquests habitatges dificultant els consums excessius.

Amb tot, el consistori fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania per promoure l'estalvi d'aigua.