L’Ajuntament de Girona signa el primer Pla d’igualtat d’empresa del consistori

Aquest és l’eina bàsica per integrar la perspectiva de gènere a la política de recursos humans consistorial

L’Ajuntament de Girona va signar ahir el primer Pla d’igualtat d’empresa del consistori, que s’ha negociat amb representants del personal. El Pla consta de 16 mesures concretes que s’han ordenat al voltant de tres estratègies i que s’han negociat a la Comissió Ciutat i Igualtat, que s’encarrega de les polítiques municipals de gènere.

A aquesta comissió, hi participen, per part de l’Ajuntament, la tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Intern, M. Àngels Planas, i el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, i, per part del personal municipal, representants del Comitè d’Empresa, de la Junta de Personal, de CCOO, de CSI-F i d’UGT.

El Pla d’igualtat és l’eina bàsica a través de la qual s’integra la perspectiva de gènere a la política de recursos humans de l’Ajuntament. D’acord amb un diagnòstic iniciat el 2009, aquest pla preveu tres grans estratègies per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones com a treballadors municipals. En primer lloc, preveu corregir la segregació entre oficis i evitar que hi hagi llocs de treball masculinitzats o feminitzats.

En conjunt, la plantilla municipal ha avançat molt pel que fa a la paritat entre homes i dones i avui la participació de cada sexe se situa al voltant del 50%. En segon lloc, preveu assolir l’excel·lència en la gestió dels recursos humans sobre la base d’una oferta de conciliació entre vida laboral i personal i fent d’aquesta conciliació una pràctica igualadora d’homes i dones. En tercer i últim lloc, el pla preveu incloure completament la perspectiva d’igualtat de gènere en la salut laboral.