La Fundació Tutelar de l'Empordà va tancar el 2012 amb 21 persones ateses

En el seu desè aniversari, l'organització ha ampliat el seu radi d'acció

La Fundació Tutelar de l'Alt Empordà, que va celebrar l'any passat el seu desè aniversari, és una fundació privada sense ànim de lucre que té per objectiu donar protecció a persones amb disminució psíquica a la comarca de l'Alt Empordà i tenir-ne cura.

Així, la fundació treballa per garantir la qualitat de vida de les persones que estan sota la seva tutela mitjançant una atenció personalitzada per satisfer les seves necessitats, la defensa i administració dels béns de la persona tutela i la seva representació davant qualsevol administració.

En aquest sentit, la fundació va tancar el 2012, l'any del seu desè aniversari, amb un total de 21 persones ateses entre tuteles, pretuteles i curateles, amb les que es van realitzar 345 activitats.

Del total de persones ateses, 13 van ser tutelades, tres més que l'any 2011, cinc pretutelades, igual número que l'any anterior, i les tres restants es van acollir a la curatela.

Unes xifres que segons el president de l'entitat Pere Cabrafiga fan del 2012 "un bon any" tot i que l'actual context econòmic ha provocat una disminució important dels ingressos, especialment els provinents de la Generalitat, que obligaran aquest 2013 a buscar noves fonts de finançament i entrar de ple en la captació de voluntaris que permetin seguir amb la tasca realitzada fins ara sense comprometre els fons de la fundació.

Malgrat la situació econòmica, la fundació es marca com a repte per al 2013 estendre el seu radi d'acció al col·lectiu de persones grans. De fet, l'any 2012 ja es van atendre tres persones de més de 75 anys.