Invertiran 300.000 euros per renovar l'accés de l'hospital de Blanes amb més zones d'ombra

Les obres duraran fins al desembre

Les obres per renovar l'accés principal de l'Hospital Comarcal de la Selva a Blanes han començat aquest juny. Els treballs han de permetre eliminar l'actual estany -avui, cobert amb grava- i transformar la zona en una plaça enrajolada amb paviments de diferents formats (mantenint les traces de circulació vigents).

Segons informa la Corporació, la reforma inclou "millores que faran l'espai més agradable". En aquest sentit, s'instal·larà una pèrgola paral·lela al camí d'accés, que donarà ombra i aixopluc, i també es posaran nous bancs. També es col·locarà una barana a les escales que donen accés al recinte hospitalari, perquè les persones amb dificultats de mobilitat tinguin un suport per pujar i baixar.

L'obra costa aproximadament uns 300.000 euros, que assumeix el Servei Català de la Salut. La reforma, que s'ha dividit en tres fases, durarà aproximadament mig any i s'acabarà al desembre.

Des d'ara i fins a principis de desembre, coincidint amb la primera i segona fase d'execució, es modifiquen els circuits de pas dels usuaris i d'accés a l'hospital de Blanes. En aquest sentit, a les persones amb mobilitat reduïda se'ls ha habilitat un pas alternatiu (a través de la porta que hi ha situada a l'esquerra de l'entrada principal).

Perquè els pacients i familiars sàpiguen per on han de passar, la zona ja s'ha senyalitzat degudament. A més, es reforçarà la informació a la ciutadania mitjançant els canals de comunicació externs de la Corporació.