El PSC no donarà suport a l’augment del 3,6% del rebut de l'aigua a Girona

Acusen l'Equip de Govern de "contradicció flagrant"

El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) a Girona ha anunciat que dilluns no donarà suport a l'increment del rebut de l'aigua en un 3,6% que es debatrà en el transcurs del plenari municipal

Segons ha manifestat la cap de l'oposició, Pia Bosch, “l’aigua és un bé de primera necessitat i aquest any no s’hauria d’augmentar el preu en el primer tram que cobreix les necessitats bàsiques de la població”. En aquest sentit, en el ple de març de 2013 durant el debat d’aprovació de la pròrroga del contracte de l’empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià, la clàusula 12 que regula la revisió de les tarifes de l’aigua va ser un dels motius pels que el grup socialista es va abstenir.

"Contradicció flagrant"

El PSC de Girona també ha criticat l’Equip de Govern de CiU assegurant que "es contradiu i crea confusió en temes importants que afecten a tota la ciutadania". Els socialistes apunten que mentre el regidor de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega, adverteix que si el ple no aprova l'increment s'incomplirà el contracte amb l'empresa, amb tots els problemes legals que això comportaria. "En canvi, fa 3 mesos en el debat d’aprovació de la pròrroga del contracte, la regidora M. Àngels Planas manifestava, tal com també consta en l’acte del mateix ple, que és l’Ajuntament i segueix essent l’Ajuntament qui decidieix si hi ha puja o no , simplement aquí es diu que el màxim que es podrà decidir és l’IPC, però segueix sent l’Ajuntament com administració actuant qui decideix si hi ha puja o no hi ha puja".