Llum verda a la construcció d'una nova subestació elèctrica a Esponellà

Urbanisme ha aprovat definitivament la modificació del POUM

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha aprovat avui l'aprovació definitiva de la modificació del POUM d'Esponellà (Pla de l'Estany) que permet la construcció d'una nova subestació elèctrica d'alta tensió encarregada per l'empresa Agri Energia SA.

La implantació d'aquest equipament ve donat perquè la font d'energia situada en aquella zona ha arribat al límit de la seva capacitat, no essent possible cobrir les necessitats futures del territori i fent necessària una reconfiguració a la xarxa.

La implantació de la nova subestació a Esponellà s'ha d'efectuar a les immediacions de les actuals instal·lacions de distribució d'alta tensió al node de l'estació situada a Martís, i pròxima a la línia elèctrica de 132 kV "Confirel-Serinyà-Santa Llogaia d'Àlguema", d'on rebrà l'energia.

Aquesta nova ubicació ha de garantir optimitzar i maximitzar el mercat secundari assignat a la nova subestació en cas d'una fallada, donat que la nova subestació podrà adquirir part del mercat de la subestació "Pla de l'Estany".

L'actuació té lloc en diversos llocs d'alt interès paisatgístic i que, alhora, estan protegits, seguint en alguns casos el curs del riu Fluvià. És per això que es preveu retirar part de la línia aèria i soterrar la nova línia, majoritàriament per vies i carrers públics, per la qual cosa es fa una valoració positiva, tenint en compte d’una banda que es redueix l’impacte paisatgístic, i d’altra banda,
que representa una menor afectació a tercers.

Està previst que els treballs puguin començar aquest any.