Els centres privats i concertats, els que més inflen les notes als alumnes de Batxillerat

Un informe assenyala que només un de cada tres excel·lents es manté a la Selectivitat

Un informe de l'Observatori del Sistema Universitari alerta que tots els centres educatius inflen les notes dels seus "millors alumnes" durant el batxillerat. El document recull dades del Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU) del període 2015-2022 i constata que les notes mitjanes de batxillerat són més altes que les que s'obtenen a la fase general de les PAU.

Només un de cada tres excel·lents es manté a la selectivitat. A Catalunya la tendència s'accentua sobretot en els centres concertats i, en segon terme, en els privats. Així, als instituts públics el 10,8% dels alumnes de batxillerat van obtenir una mitjana d'entre 9 i 10 punts el 2022; als concertats el percentatge va ser del 28,6% i als privats del 17,6%.

L’informe que aquest dijous ha presentat l’Observatori del Sistema Universitari evidencia que la manca d’equitat educativa és una de les principals problemàtiques a l’hora d’accedir als graus universitaris. Així ho ha assegurat la presidenta de l’ens, Vera Sacristán, que ha explicat que l’estudi ha analitzat les qualificacions obtingudes per l'alumnat de batxillerat en funció de la titularitat de centre (públic, concertat i privat), i les ha comparat amb les notes obtingudes a la fase general de la Prova d'Accés a la Universitat.

Sacristán ha comentat que sovint es tendeix a pensar que l'alumnat dels centres concertats i privats tenir una posició socioeconòmica que li permeti tenir més recursos i oportunitats. "Ja sigui perquè té més llibres a casa, perquè rep més suport dels pares o perquè la família disposa de més recursos per pagar classes particulars", ha esmentat. Amb tot, ha remarcat que aquesta creença deixa de tenir sentit quan els resultats de batxillerat es comparen amb els de les PAU: "Són unes proves anònimes, objectives i amb criteris de correcció estan unificats”, ha assegurat.

La responsable de l'observatori ha assenyalat que en els darrers anys s'ha reduït el nombre d'alumnes amb aprovat just al batxillerat (notes d'entre 5 i 6) en tots els centres. En canvi, ha dit que s'ha detectat un augment del nombre d'alumnes que treu excel·lent. "No sabem quin és el motiu, però veiem que tots els instituts estan intentant ajudar els seus millors alumnes", ha afirmat.

En aquesta línia, ha detallat que a Catalunya els excel·lents al batxillerat es redueixen un 30% quan els mateixos alumnes s’examinen de la selectivitat. En concret al batxillerat les puntuacions entre 9 i 10 representen el 13,3%, mentre que a les PAU baixen fins el 4,3%. Ha indicat que si bé aquesta tendència és comuna a tots els instituts, és especialment notable en centres concertats i privats. “És l’única comunitat on s’observa que aquest fet passa més a les escoles concertades que a les privades”, ha relatat.

Així, ha assenyalat que als instituts públics el 10,8% dels alumnes de batxillerat van obtenir una mitjana d'entre 9 i 10 punts l’any 2022. Aquest percentatge als concertats va ser del 28,6% i als privats del 17,6%.

Un altre aspecte que deixa al descobert l'informe, són les diferències existents entre comunitats autònomes pel que fa a notes del batxillerat i de les PAU. L'any 2022 Catalunya va situar-se a la penúltima posició pel que fa estudiants que treuen excel·lent al batxillerat.

Només el 13,3% dels alumnes van assolir la fita.  aquesta dada es troba lluny de la mitjana espanyola que és del 20,5%. La llista l'encapçalen Múrcia (28,2%) i les Canàries (28,1%). Pel que fa als resultats de les PAU, només el 4,3% dels alumnes aconsegueixen un excel·lent. Catalunya és la cinquena comunitat per la cua, la mitjana a l'Estat és del 5,9% i la regió amb millors notes és Astúries, on el 12% dels examinats a la selectivitat va treure entre un 9 i un 10.

Per tot plegat, Sacristán ha reclamat més transparència alhora de fer públics els resultats de cada centre i uns criteris de correcció dels exàmens de selectivitat més homogenis per “donar un biaix més equitatiu” entre totes les comunitats autònomes.

Ha recordat que l'Estat funciona com un únic districte a l'hora d'accedir a la universitat i ha valorat que estudiar en una comunitat o una altra pot suposar un avantatge. A banda, ha considerat clau revisar el sistema actual perquè la nota de les PAU torni a tenir més pes que la de batxillerat com passava antigament. “Per fer la mitja, la del batxillerat compta un 60% i la de les PAU només representa el 40%”, ha afirmat Sacristán que ha assegurat que aquesta fórmula no és justa.

Així mateix, ha demanat que el Projecte de Reial decret pel qual es regulen les condicions per a l'accés i la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau posi remei a aquests aspectes.