Els municipis costaners de Girona sol·liciten 2.212 usos temporals a les seves platges

D'aquests, 808 són per desenvolupar activitats comercials

El Departament de Territori ha rebut la sol·licitud de 67 ajuntaments del litoral català per instal·lar 5.802 usos temporals a les platges durant la temporada d’estiu d’enguany. D'aquests, 2.212 serveis corresponen municipis de la demarcació de Girona que han demanat 1.404 serveis per a activitats no comercials i 808 per usos comercials en un total de 290 platges, el major nombre de tot Catalunya.

Els serveis de temporada són ocupacions del domini públic maritimoterrestre per a activitats de lleure diverses, amb l’objectiu que la ciutadania pugui gaudir de serveis quan visita les platges i el mar més proper a la costa. Es podran consultar els serveis amb els què compta cada platja al visor de costes a partir de Sant Joan.

Aquestes ocupacions del domini públic maritimoterrestre poden ser comercials (guinguetes, lloguer d’embarcacions o de para-sols) o no comercials (dutxes, rampes, punts d’informació o serveis sanitaris). En tot cas, es tracta de serveis que s’instal·len per a la temporada de bany, aproximadament entre juny-juliol i fins el setembre-octubre, i poden ser tant marítims com terrestres.

Els ajuntaments costaners proposen la distribució dels serveis de temporada i cada any han de tramitar l’autorització d'ocupació, per verificar la situació dels diversos elements a les seves platges. El Departament de Territori és l’ens encarregat d’atorgar les autoritzacions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre (les platges i el mar més proper) i de la zona de servitud de protecció (la franja de terra immediatament següent). En la seva tramitació, vetlla per fer compatible els diversos usos amb la preservació de l’ecosistema.

La gran part dels serveis de temporada sol·licitats, un 38,12%, corresponen a les comarques gironines, seguit de la demarcació de Barcelona, amb un 30,58%. Cal recordar que la ciutat de Barcelona té un règim especial i els seus serveis de temporada s’aprovaran a la comissió del Pla de Gestió Integral del Litoral, integrada per representants de l’Ajuntament, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Departament de Territori.

Els municipis de la demarcació de Tarragona han presentat el 24,32% de les sol·licituds i els de les Terres de l’Ebre, el 6,98%.

D’altra banda, aquest 2023 un total de 96 platges catalanes han estat distingides amb Bandera Blava, un qualificació d’excel·lència europea que avalua l’estat de les platges i les aigües des del punt de vista de la qualitat ambiental. El Departament de Territori participa en la tramitació d’aquests guardons, informant sobre les candidatures presentades i defensant-les en el Jurat de Bandera Blava.