Torroella fa inventari de l'amiant al municipi per a retirar-lo completament

L'Agència de Residus ofereix subvencions a empreses i particulars

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha elaborat un cens amb el llistat d'edificis municipals i privats que tenen elements de fibrociment amb amiant, ja siguin teulades, canonades o altres components constructius.

També ha aprovat un calendari per a la seva eliminació total, que es preveu sigui efectiva, com a molt tard, el 2028. Amb aquest document es dona compliment a la Llei estatal 7/2022, de 8 de residus i sols contaminants per a una economia circular, a una directiva europea i al Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya 2023-2032 on es fixa com a objectiu retirar l'amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans de l'any 2032.

L’elaboració del pla és necessària perquè, a banda d'una obligació legal, aquest material representa un greu problema greu de salut pública i cal erradicar-lo.

Prohibit des del 2002

L’amiant es va fer servir de manera general entre els anys 1950 i 1990, ja que era un material abundant i econòmic que oferia molt bones propietats aïllants i ignífugues. Malauradament, es va comprovar que si s’altera allibera microfibres.

Això pot provocar càncer, asbestosi i mesotelioma maligne. Per aquest motiu, des del 2002 està prohibit fabricar, usar o comercialitzar materials que en continguin. El que ja estava instal·lat es pot fer servir fins al final de la seva vida útil. El cicle de vida estimat és de 30 a 50 anys, així que es calcula que l’any 2030 més del 85% d’aquests materials hauran superat la seva vida útil.

Subvencions

L’Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria dels ajuts per a la retirada d’amiant de les cobertes d’habitatges i construccions, amb un import total de 50 milions d’euros. Enguany, com a novetat, hi ha una línia específica per a les activitats econòmiques que també subvenciona la substitució de la coberta i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.

En aquest cas, els sectors prioritaris són l’agricultura i ramaderia i després la indústria manufacturera i el comerç majorista i minorista i la reparació de vehicles de motor i motocicletes.