Blanes aprova la cessió d'uns terrenys per a construir 76 habitatges socials

Les tres parcel·les estan situades al barri de Valldolig

Blanes (Selva) va aprovar ahir en sessió plenària la cessió d'uns terrenys municipals per a la construcció de 76 habitatges de lloguer social. Es tracta de la concessió gratuïta del dret de superfície de tres finques que formen part del Patrimoni Municipal del Sòl en favor de la Fundació Salas.

Les tres parcel·les seran cedides per un termini de 75 anys i estan ubicades en una mateixa zona del barri de Valldolig, a l'extrem est del municipi. D'una banda, es troba la finca situada al Carrer Anoia 23, on es construiran 32 habitatges de lloguer social; d'altra banda, la parcel·la del Torrent de Ses Vernes 10-12, on es desenvoluparan 28 habitatges de les mateixes característiques; i finalment, la finca del Carrer Anoia 29, on s'edificaran 16 habitatges.

Segons la memòria social del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Blanes, s'estima una necessitat de 633 habitatges per cobrir les necessitats. Per abordar aquesta situació, l'Ajuntament de Blanes va presentar la documentació per participar en la convocatòria de subvencions dels fons Next Generation.