Girona En Comú Podem planteja un pla de xoc en mobilitat a la ciutat i l'entorn

Eugènia Pascual garanteix l’execució d’una Zona de Baixes Emissions efectiva

Girona En Comú Podem ha plantejat avui un pla de xoc en mobilitat perquè la ciutat pugui complir amb la Llei de Canvi Climàtic i adaptar-se a les necessitats socials. “La mobilitat és un problema a resoldre però és també un dret que cal garantir amb polítiques públiques”, assegura la candidata Eugènia Pascual, que considera que “millorar la qualitat de l’aire ha de constituir un pilar fonamental en l’agenda de totes les administracions públiques”. L’aposta per la mobilitat justa, segura i sostenible és també “un pas endavant en l’equitat, la cohesió social i la sostenibilitat”.

La primera proposta és la creació d’una Zona de Baixes Emissions efectiva per poder fer front immediatament a les concentracions de NO2, que actualment tripliquen la quantitat recomanada per l’OMS. “La ZBE hauria d’estar activada, tal com estableix la Llei de Canvi Climàtic; cal un govern municipal que es prengui seriosament l’emergència climàtica i la salut de les persones”, diu Pascual.

Més enllà de la ZBE, per Girona En Comú Podem és imprescindible integrar la mobilitat en la planificació urbanística i en propostes que enforteixin les alternatives al cotxe privat.

La segona proposta és convertir Girona en un nus de mobilitat sostenible. Per això Girona En Comú Podem vol connectar la ciutat amb els projectes tren-tram de la Costa Brava i el d'Olot-Banyoles-Girona, i ho faria mitjançant un tramvia.

Aquest nus permetria enllaçar la capital amb part de la província actualment amb greus carències en transport públic, i connectaria el territori mitjançant una gran xarxa de transport públic.

Pel que fa a la ciutat, el grup que encapçala Pascual, té intenció de pacificar els entorns escolars reduint el trànsit rodat i convertir en només per a vianants carrers d’arreu de Girona, com per exemple els carrers Migdia i Joan Maragall fins a Emili Grahit.

També electrificarà i ampliarà la xarxa de bus en freqüències i trajectes, de manera que connecti de forma eficient els barris entre sí. Girona En Comú Podem també ampliarà la xarxa de carril bici per fer-la arribar fins als municipis veïns de Salt, Sarrià, Sant Gregori, Vilablareix i Fornells, i treballarà per un servei metropolità de la Girocleta perquè la xarxa arribi a aquests municipis veïns.