Diputació de Girona i 'la Caixa' renoven els seus acords

Segueixen els plans d'integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant actuacions d’alt valor mediambiental

La Diputació de Girona i ”la Caixa” han signat un nou conveni de col·laboració en matèria d’espais naturals. L’acord té un doble objectiu: d’una banda, desenvolupar actuacions per a la conservació i la defensa del medi ambient, i, de l’altra, afavorir la integració de col·lectius en risc d’exclusió social. L’acord també vol incidir en el fet de donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques de Girona.

El conveni ha estat signat pel president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, i la delegada general de ”la Caixa” a Girona, Maria Alsina. Durant l’acte de signatura, Joan Giraut ha destacat que l’acord permetrà recuperar sectors afectats pel gran incendi forestal de l’estiu passat a l’Alt Empordà, així com garantir l’estabilitat i la maduresa d’altres hàbitats naturals de les comarques gironines. En aquest sentit, Maria Alsina ha assenyalat la incidència social de l’acord, ja que, per dur a terme les actuacions mediambientals, es prioritzarà la contractació de persones socialment desfavorides i en risc d’exclusió social.

El pressupost total per fer les actuacions previstes al conveni és de 450.000 euros, que la Fundació ”la Caixa” aportarà a la Diputació de Girona per tal que aquesta elabori un programa de treball i s’encarregui de gestionar-lo i executar-lo. L’acord preveu que es duran a terme actuacions en els camps següents: millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis; manteniment d’hàbitats d’interès natural; millora d’espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera; restauració d’àrees degradades; millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat; reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local, i foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació.

Cal destacar totes aquelles accions que es destinaran tant a recuperar zones cremades a l’Alt Empordà, principalment rieres afectades, com a crear franges de baixa combustibilitat per prevenir incendis forestals a l’Albera i als massissos de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes, entre d’altres.

A més, també es preveuen diverses actuacions de recuperació de prats i pastures en àrees rurals com ara l’Alta Garrotxa, el Ripollès i el Matagalls. Aquestes actuacions tenen una triple finalitat: d’una banda, mantenir i potenciar l’activitat ramadera, actualment en recessió; d’altra banda, recuperar espais oberts favorables a determinades espècies de flora i fauna, i finalment, crear àrees segures per al treball dels bombers en cas d’incendis forestals.

Balanç del conveni anterior

El conveni 2012 entre la Diputació de Girona i ”la Caixa”, signat en les mateixes condicions que aquest últim, va permetre inserir 89 persones en el món laboral i dur a terme 20 actuacions. Els projectes són tan diversos que inclouen des de la millora de la vegetació de ribera afectada pels incendis forestals, l’eliminació de flora exòtica invasora i la recuperació de dunes degradades al litoral gironí, fins a la recuperació de pastures al Matagalls i la protecció de peixos autòctons als rius i les rieres de la demarcació.

Més de 500 persones han millorat els espais naturals de la demarcació durant els darrers set anys

Des que es va posar en marxa aquest programa de conservació i millora el 2006, ara fa set anys, entre ”la Caixa” i la Diputació de Girona, l’entitat financera ha destinat 7,05 milions d’euros a la realització de 85 projectes mediambientals en espais naturals de la demarcació de Girona, en els quals han treballat 538 persones en risc d’exclusió. El nou conveni representarà l’aportació de 450.000 euros més a actuacions d’aquestes característiques al llarg del 2013, i es preveu que això suposi la inserció laboral d’unes 85 persones més.