Palamós obté 3 MEUR dels Next Generation per a la reforma del Passeig de Mar

El cost total d'execució del projecte és de 7 MEUR

La reforma del Passeig del Mar de Palamós (Baix Empordà) comptarà amb una ajuda de 3 milions d’euros (MEUR) provinents dels fons europeus Next Generation, concretament de la convocatòria dels Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions que ha convocat la Generalitat de Catalunya des del Departament d’Empresa i Treball. Així ho ha fet públic la Generalitat de Catalunya.

L’estudi previ va ser exposat en el tancament del procés de participació ciutadana; aquest mateix estudi ha estat el document base per a concórrer a la convocatòria de 2023 dels fons Next Generation de turisme sostenible. L’estudi estima el cost d’execució en uns 7 MEUR; no obstant, serà el projecte executiu, que ja s’està treballant, que acabarà de definir-ne el cost.

El projecte ha estat treballat per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Palamós que ha participat activament a les sessions d’interlocució amb la ciutadania; una aposta de l’equip de govern per a la redacció pròpia d’aquest projecte captant de primera mà les voluntats i sensacions majoritàries de la ciutadania al procés de participació i incorporant-les al projecte

En termes generals, el projecte manté l’essència tradicional del Passeig del Mar, ordena els diferents usos, millora l’accessibilitat i contempla una mobilitat centrada en les persones. També inclou propostes de restauració de la zona marítimo-terrestres de costes,  i incorpora més refugis climàtics.

Més enllà d’actualitzar l’equipament, representa també una línia de connexió interessant amb el camí de ronda passant pel barri vell i passeig de les pites que ens portaria fins al Paratge de Castell pel camí de ronda, restaurat recentment amb un projecte de govern que va finalitzar al 202.  Per tant, potencia una actiu molt important del turisme sostenible centrat en el coneixement del territori descobrint espais d’interès natural i patrimonial; una experiència amb gran potencial fora de la temporada turística.

La proposta manté l’estructura transversal amb les franges d’arbres, l’estructura dels jardins 1 d’octubre; preveu mantenir les voltes, i el mur en alguns trams. Així mateix, la proposta obra nous punts de connexió cap a mar amb la retirada de trams de l’actual mur.

Aquestes connexions transversal estan pensades per prioritzar el pas de les persones,  per aquest motiu a les zones d’encreuament amb la carretera es planteja que siguin en una plataforma elevada que faci reduir la velocitat del trànsit i que es mantindrà a un mateix nivell fins a la platja.  Així mateix, es preveu el carril bici proper a la calçada, incorporant elements arbustius que permetran la separació i seguretat de vianants, patinadors o ciclistes.

L’estudi contempla també propostes per a la restauració de la zona competència de Costes de l’Estat, incorporant serveis propis de la platja i zones d’activitat mitjançant enfustissats. Es poden explicar aquestes propostes com un lleuger creixement del passeig cap a la platja que junt amb una transició més naturalitzada resulta un projecte més integrat, sostenible i que redueix barreres.

La millora d’aquest espai emblemàtic tant pels palamosins com per als visitants representa, també, una oportunitat molt important d’actualització d’aquest equipament a l’aire lliure per afrontar els reptes actuals derivats del canvi climàtic.

Es preveu incorporar arbrat en les connexions (actualment l’arbrat és només en franges paral·leles a mar) per generar confortabilitat i ombra en el camí fins a la platja, així com, per incorporar nous refugis climàtics amb espais per al descans. Així mateix, en la proposta de restauració de la zona marítimo-terrestre també es proposa vegetació arbustiva que ajudi a revitalitzar la zona de sauló i reduir la pols.

La proposta també té en compte accions d’interès general com la canalització d’aigües pluvials cap a mar, reduint així pressió a la depurador i evitant possibles inundacions.  Aquesta intervenció també està prevista en la reforma planificada al barri de la platja (zona tapers).

Es contempla una nova disposició dels aparcaments a la zona de l’actual carretera així com ampliació de voreres per a facilitar pas de les persones i usos comercials. Els aparcaments dibuixats són en bateria i mantenen les places d’aparcament actuals.