L'aspecte físic i el culte al cos, el més buscat a Internet pels adolescents

Aquesta és una de les conclusions d'un estudi fet a 542 alumnes gironins d'entre 12 i 18 anys

Un estudi realitzat pel grup de recerca Psicologia, Salut i Xarxa (PSINET) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre l'ús d'internet i les xarxes socials entre els adolescents per temes de salut ha revelat que la majoria dels joves gironins d'entre 12 i 18 utilitzen aquests sistemes per buscar informació relacionada amb la bellesa, l'aspecte físic i el culte al cos. L'estudi, dirigit per la investigadora Noemí Guillamón, s'ha basat en 542 enquestes que s'han fet a alumnes de tres centres educatius gironins. Els pares i els amics són els principals pilars d'ajuda quan els adolescents tenen un problema de salut tot i que el 43,5% d'ells demanen suport per via telefònica o mitjançant el mòbil.

El grup de recerca que ha elaborat aquest estudi, liderat per Noemí Guillamón, està format per l'Isabel Alarcón, l'Eulàlia Hernández i la Montserrat Martínez. La investigació té per nom 'Adolescents en xarxa. Ús d'internet i les xarxes socials per a la prevenció de problemes de salut mental en adolescents' i va començar l'any 2011 en un centre educatiu de Barcelona. En aquell moment, les quatre investigadores van enquestar a 158 estudiants i van entrevistar en profunditat a deu alumnes més.

Posteriorment, les expertes s'han focalitzat durant tres mesos - de gener a març d'aquest 2013- amb els estudiants de Girona. En concret, les investigadores han fet 542 enquestes a alumnes de 12 a 18 anys - 55,1% noies i un 44,9% nois- que cursen ESO, Batxillerat o fan algun cicle formatiu a tres centres de la ciutat.

La recerca tenia com objectiu estudiar els usos que els alumnes fan d'internet i les xarxes socials en matèria de temes de salut. L'informe també ha analitzat la percepció que tenen els joves del seu estat físic i de salut, i les necessitats que tenen en aquest àmbit. A més, les investigadores també han explorat com internet pot esdevenir un recurs d'informació o assessorament per als joves. Aquesta investigació ha posat al descobert alguns elements sorprenents.

En primer lloc, el 100% dels adolescents enquestats asseguren que fan servir internet de manera freqüent. La gran majoria d'ells, un 92,1%, mitjançant l'ordinador o el mòbil, el 75,6%. Gairebé tots els estudiants van assegurar que eren usuaris d'una o més xarxes socials i el 30% d'ells van explicar que les feien servir per a compartir amb els altres com es sentien. Sorprèn que la mitjana d'amics que tenen els adolescents a les xarxes socials és de 463 persones.

Referent al tema d'estudi de la investigació, el 73,6% dels adolescents han fet servir internet per a buscar informació sobre salut, principalment temes relacionats sobre l'aspecte físic, l'activitat física, la bellesa, les malalties, sexualitat o per resoldre dubtes sobre l'acne i els problemes de pell. El 23,2% dels enquestats també han buscat informació sobre pírcings i tatuatges, el 16,2% sobre problemes d'alimentació, el 15,7 al voltant de la salut mental i substàncies addictives, el 13,3% sobre desenvolupament físic i el 13,8% sobre l'alcohol, entre d'altres.

El 89% dels adolescents consideren que tenen una bona salut

Davant d'una situació d'emergència o un problema de salut, els adolescents demanen ajuda principalment als pares i als amics. Les vies més utilitzades per fer-ho són cara a cara (79,9%), mitjançant el telèfon o el mòbil (43,5%) i internet (29,3%). En aquest últim cas, Google i Wikipedia són les pàgines de referències i a les quals els adolescents es refereixen si tenen que cercar informació sobre temes de salut. Tot i això, el 29,3% busca les dades a webs especialitzades, un 18,1% ho fa en els blogs on la gent comparteix experiències i un 11,6% a les xarxes socials. En el camp de la missatgeria, un 11,1% fa consultes sobre temes de salut mitjançant el 'Messenger' o el 'Whatsapp', un 6,5% envia els seus dubtes a correus electrònics de persones conegudes i un 1,5% ho fa a correus electrònics de desconeguts.

Pel que fa a la percepció que tenen els adolescents del seu estat de salut, el 89% d'ells pensa que tenen una salut molt bona o bona i un 11% dels estudiants la qualifica com a regular. Les principals preocupacions dels estudiants en aquest àmbit són l'ansietat i els nevis, els problemes de relacions socials i escolars, familiars o relacions romàntiques i sexuals.

Més de la meitat dels adolescents consideren que la xarxa els ajuda a consultar informació útil sobre temes de salut, aconsegueixen rebre assessorament i troben casos de joves amb problemes similars als seus. Segons els enquestats, altres aspectes claus a l'hora d'utilitzar l'internet per resoldre els seus dubtes és que permet l'anonimat, la confidencialitat pel que fa als seus problemes i que és gratis.

En últim lloc, l'enquesta preguntava sobre les principals característiques que hauria de reunir un servei de salut. Segons la majoria dels adolescents, els trets principals haurian de ser la privacitat (l'anonimat de la identitat i la confidencialitat dels casos tractats), l'orientació al públic jove, que sigui fàcil d'utilitzar, l'interactivitat amb fòrums de participació, la fiabilitat i seriositat, que sigui respectuós, amb informació resumida, il·lustrat - amb fotografies, vídeos, aplicacions mòbils i jocs- i, finalment, que es pugui consultar des del mòbil.

A partir d'ara, després d'aquesta segona fase de recollida de dades a centres gironins, el PSINET té previst enquestar durant els pròxims mesos a altres alumnes de les demarcacions de Barcelona i Tarragona.