L’Ajuntament de Girona cedeix la gestió del Local Eugenial de Can Ninetes

Se n'encarregaran la Mancomunitat de Sta. Eugènia i Can Gibert

Amb l’entrega simbòlica de les claus del Local Eugenial annex a Can Ninetes, ahir es va fer efectiva la cessió de la gestió d’aquest espai per part de l’Ajuntament de Girona a la Mancomunitat de Sta. Eugènia i Can Gibert. L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i el president de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter, Ramon Macaya, varen firmar el conveni que regula aquesta cessió i que permetrà a l’associació desenvolupar les seves activitats de caire cultural, comunitari i social.

L’acord estableix que la cessió serà efectiva des d’ahir i fins al 30 d’abril del 2014 i alhora es crearà una comissió paritària, que es reunirà com a mínim dos cops a l’any per avaluar l’activitat desenvolupada per la Mancomunitat i elaborar propostes de millora.

Cogestió del Centre Cívic Santa Eugènia

El 20 d’abril de l’any passat, l’Ajuntament de Girona també va firmar amb la Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla un conveni que establia la cogestió del Centre Cívic de Santa Eugènia fins al 30 d'abril de 2014. A la trobada d’ahir de l’alcalde amb el president de l’associació es va aprofitar per incloure dins del mateix conveni alguns elements nous com: la cessió de l’espai del centre cívic a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, la possibilitat que els serveis municipals treballin al centre durant l’horari cedit a la Mancomunitat i el compromís d’aquesta de presentar cada juny una memòria anual d’activitats.