La Fundació Cousteau alerta del ''perill'' d'instal·lar un parc eòlic marí al golf de Roses

També proposa analitzar els efectes dels camps electromagnètics al medi marí

La Fundació Philippe Cousteau ha elaborat un informe on mostra la seva "inquietud" pel "perill" que pot suposar per al medi ambient, la fauna i la flora marina la instal·lació d'un parc eòlic marí al golf de Roses.

El document, que han enviat a l'Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí, admet la necessitat de desenvolupar energies renovables en un context de canvi climàtic però recorda del deure de "respectar els espais naturals" protegits.

En aquest sentit, alerta que l'espai previst al POEM permetrà la instal·lació de molins en una zona entre tres parcs naturals que "alberguen nombroses àrees protegides" i de "gran riquesa" i demana que s'analitzin els efectes dels camps electromagnètics del cablejat submarí.

La fundació diu que, tot i les premisses que fixa el Ministeri per a la Transició Ecològica a l'hora d'establir les àrees per no afectar-ne la biodiversitat, "aquestes bases semblen difícilment assolibles a falta d'una profunda avaluació de l'impacte que pot tenir un parc eòlic marí de grans dimensions al llindar d'un dels patrimonis naturals marins més importants".

A més, remarca que, si bé l'eòlic està considerada com una de les energies renovables més netes i no contaminants, no està exempta "de tenir impactes negatius sobre el medi". En aquest sentit, afirmen que el soroll associat a les operacions de construcció, desmantellament i funcionament de les turbines eòliques poden superar els 200 db i poden "afectar de manera important pràcticament totes les espècies marins que es trobin a poca distància de la font de la pertorbació".

"La comunicació, la tria de rutes migratòries i d'hàbitats òptims, o l'estrès físic i fisiològic es poden veure seriosament impactats per la contaminació acústica en innombrables organismes de la fauna marina presents de manera permanent o estacional a la Costa Brava", asseguren. A més, diuen, del risc que corren de "xocar contra les embarcacions encarregades de les operacions de construcció i manteniment del parc" cetacis, peixos i tortugues.

Els efectes dels cables submarins

D'altra banda, la fundació alerta que àrees del fons marí es poden perdre "completament" o quedar malmeses sota els fonaments o sistemes de fondeig de les turbines, cables submarins i altres estructures.

En relació als cables elèctric submarins, asseguren que generen camps electromagnètics (CEM) que "es propaguen al medi marí, afectant la flora i la fauna marina". "Els CEM poden afectar també els organismes que utilitzen el camp geomagnètic natural de la Terra per orientar-se o els que depenen de la precisió dels seus òrgans electroreceptors per fer les seves funcions biològiques i ecològiques", insisteixen.

En aquest sentit, asseguren que estudis recents han mostrat canvis en el comportament d'algunes espècies de crustacis i efectes sobre les seves rutes diàries i migratòries. "Ens preocupa també l'impacte que aquestes radiacions podrien provocar en la salut dels organismes marins", afegeixen.

Per això, demanen un estudi detallat del comportament dels CEM al medi marí i els seu impacte en les comunitats animals, vegetals i microbiològiques marines. També que es faci un estudi d'impacte ambiental previ a l'adjudicació de qualsevol projecte de construcció de parc eòlic marí a l'àrea prevista al POEM que "garanteixi la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat dels territoris afectats de manera directa i indirecta".

Finalment, reclamen que es garanteixi que "els interessos dels projectes no s'interposin al compliment dels objectius establerts per la UE a l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, la Xarxa Natura 2000 i les premisses per part del Ministeri de Transició" i que no s'admeti cap projecte que incompleixi alguna d'aquestes peticions.