Torroella i els treballadors municipals signen el nou conveni laboral

Introdueix un pla de pensions, més hores de formació i complements de productivitat

L'equip de govern de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)  i els representants dels treballadors del consistori (personal laboral i personal funcionari) han signat el nou document marc que ha de regir les condicions laborals de la plantilla municipal. El conveni actualitza el vigent, aprovat el 2005, i introdueix millores en molts aspectes, tant laborals, com socials, sense pèrdua de cap dret ni retrocés econòmic.

Amb la signatura d'aquest matí es tanca un intens i complex procés de negociació entre l'Ajuntament i la representació legal dels treballadors, que han comptat amb l'assessorament dels sindicats CCOO i UGT. La signatura es formalitza després de l'aprovació de la proposta de pre-acord presentada a l'assemblea de treballadors el passat 22 de febrer, on va ser avalada pel 92% dels assistents. Tot i que les negociacions es van iniciar fa pràcticament set anys, s'han intensificat el darrer any i mig.

La regidora de Recursos Humans, Roser Font, argumenta que el nou conveni té un marcat caràcter social, ja que, entre d'altres aspectes, n'incrementa les prestacions, aprofundeix en la via de la conciliació amb la vida familiar i fixa avenços en l'àmbit de la igualtat. En aquest sentit, és un text adaptat al present i amb vocació de futur, que també té com a objectiu incrementar l'eficiència de l'administració.

Pel que fa a les mesures destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, també contempla mesures específiques per a aquelles persones que es vegin afectades per situacions de dependència o de violència de gènere.

Entre les innovacions més destacades s'hi compta la creació d'un pla de pensions a partir de 2024, es defineix un sistema de Carrera Professional com a eina per a la motivació del personal, un Pla de Formació, l'increment de les hores disponibles de formació, la millora del complement de destí d’acord amb hores de formació i un complement de productivitat, la qual cosa representa un factor de millora dels serveis públics municipals.

Una altra novetat significativa és la possibilitat del teletreball com a opció per a aquells llocs en què sigui factible, per a la qual cosa, el conveni inclou un reglament específic.

L'acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC i hagi estat aprovat pel Ple d'abril i mantindrà la seva vigència fins el 30 de juliol de 2027. Si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima d’un mes a la finalització del seu termini, l'acord quedarà prorrogat per períodes successius d’un any.