Les ajudes Kreas subvencionen 33 projectes artístics gironins

L’Ajuntament de Girona destina 50.000 € a aquesta convocatòria adreçada al sector artístic i creatiu

L’Ajuntament de Girona ha fet pública avui la resolució de la convocatòria d’ajudes Kreas per impulsar la creació i la recerca en totes les disciplines artístiques. Aquestes ajudes tenen la finalitat de promoure artistes o entitats culturals de Girona que puguin presentar un projecte de caràcter innovador, viable i d’interès pel públic gironí.

Enguany s’han rebut un total de 47 projectes de tots els sectors artístics, dels quals la comissió avaluadora, formada pels membres del Consell de les Arts i la Cultura de Girona, ha decidit subvencionar-ne 33. Aquests projectes, obtindran una ajuda pel seu desenvolupament de com a màxim el 50% del pressupost total de les seves despeses.

Segons els àmbits de creació, l’àmbit que enguany ha rebut més projectes ha estat el d’arts escèniques. D’aquest sector creatiu les ajudes s’han destinat a 13 projectes de teatre, dansa i circ amb un import total de 21.500 euros. Del sector musical, a 9 projectes representatius de tots els estils amb una aportació total de 10.250 euros. Pel que fa l’àmbit audiovisual, es destinen un total de 10.000 euros entre els 6 projectes escollits. Respecte l’àmbit d’arts visuals i literatura, que enguany han estat els menys representats, s’han destinat ajudes a 3 projectes amb un import total de 4.250 euros per a la part d’arts visuals i, finalment, dos projectes per la part de projectes literaris amb una aportació total de 4.000 euros.

La llista de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions es pot consultar al web.Tots els projectes subvencionats s’hauran de presentar en un acte públic a la ciutat de Girona abans del 31 de desembre de 2013. Així mateix, les bases de la convocatòria preveuen la possibilitat de sol·licitar, de manera justificada, una pròrroga de fins a 6 mesos més per la presentació del projecte.