L'IAS posa en marxa un nou hospital de dia de salut mental a Figueres

La Regió Sanitària de Girona passa a tenir tres hospitals de dia d'adults i dos d'infantojuvenils

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha posat en marxa un nou equipament a Figueres (Alt Empordà), ubicat al número 5 del carrer Pi i Maragall, que farà les funcions d'hospital de dia de salut mental per adults i joves.

Amb aquest centre, la Regió Sanitària Girona disposa del segon (en el cas d'infants) i del tercer (en adults) hospital dedicat a la salut mental. En concret, es preveu que atengui una població de referència de 140.000 habitants altempordanesos.

L'hospital està dotat de 30 places i forma part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'IAS. El nou recurs ha suposat una inversió de 387.000 euros: 260.000 per la compra del local i 127.000 per l'adequació de l'immoble.

El local disposa d'una entrada a la planta baixa amb un vestíbul, ascensor i escales d'accés a planta primera. En aquesta primera planta és on es desenvolupa l'activitat. La superfície construïda és de 733 metres quadrats distribuïts en diferents sales i espais. En accedir a la planta superior, es troba la zona de consergeria i atenció al públic, despatxos per a professionals i infermeria. També es disposa d'una sala polivalent.

L'hospital de dia s'ha dissenyat de manera que les zones dedicades a l'atenció d'adults i l'infantojuvenil estan separades i cadascuna d'elles disposa de consultes, sales de treball per als professionals, espais per a les activitats i taquilles. En el cas de l'àrea d'hospital de dia infantil, també es disposa d'un espai de cuina i menjador.

Dels pocs a la Regió Sanitària Girona

Fins ara, la regió de Girona disposava d'un únic hospital de dia infantil i juvenil amb 25 places, situat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès), on entre el 10 i 15% de les persones ateses són de l'Alt Empordà. En el cas de l'atenció a adults, a la Regió Sanitària Girona es disposava fins ara de dos hospitals de dia: un al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (IAS) i un altre a Malgrat de Mar (Comunitat Terapèutica del Maresme). Específicament, l'hospital de dia d'adults del parc hospitalari, de referència per a la demarcació de Girona, disposa de 25 places. Entre un 15 i un 20% de les persones ateses també són de l'Alt Empordà.

Així doncs, amb el nou equipament a Figueres la població guanya en proximitat de l'atenció i estalvi de desplaçaments, fet que afavoreix la vinculació al recurs i al tractament.

Hospitals de Salut Mental

L'hospital de dia d'adults és un recurs d'atenció continuada, de tractament intensiu i limitat en el temps, orientat a la continuïtat de cures en un context comunitari. Està dirigit a persones, a partir dels 28 anys, amb un trastorn mental greu (trastorns psicòtics, trastorns de la personalitat, trastorns neuròtics greus o trastorns de la conducta alimentària, entre altres).

Es caracteritza per la integració de diferents activitats terapèutiques amb l'objectiu d'afavorir els pacients cap a una major autonomia dins la societat, a través del treball en equip i tractaments terapèutics de caràcter individual, familiars i grupals.

Per la seva banda, l'hospital de dia infantojuvenil atén nens i adolescents menors de 18 anys amb un problema de salut mental que necessita un tractament ambulatori intensiu. Són persones diagnosticades de trastorns de l'aspecte autista, trastorns de conducta, trastorns de conducta alimentària o fòbies, a títol d'exemple.

El recurs combina diferents recursos i estratègies terapèutiques alhora i manté el pacient en el seu entorn habitual de convivència. L'atenció va acompanyada del treball conjunt amb les famílies. Al centre s'hi aborda la complexitat psicopatològica d'alguns nens i adolescents amb trastorns moderats-greus o amb personalitat complexa.

L'hospital de dia és atès per un equip multidisciplinari de professionals integrat pel psiquiatre, psicòleg, educador social, terapeuta ocupacional, personal d'infermeria i auxiliar administratiu. L'equip treballa coordinadament amb la resta de recursos i professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. La via d'accés és la derivació des del centre de salut mental de referència o des de l'ingrés hospitalari.

Més equipament a l'Alt Empordà

Actualment, l'Alt Empordà disposa -a més del nou equipament- d'un centre de salut mental d'adults, un centre de salut mental infantil i juvenil, un servei de rehabilitació comunitària, un centre d'atenció i seguiment a les drogodependències i un equip d'intervenció precoç a la psicosi. També hi treballen els equips mòbils de salut mental d'atenció directa al lloc de vida de les persones amb un problema de salut mental (PSI).

L'any passat, l'hospital de dia d'adults va atendre 93 pacients, 51 dels quals van eren nous. S'hi van fer un total de 2.827 sessions de diferent tipologia. En relació amb l'hospital de dia d'adolescents, es van tractar 54 pacients, nou dels quals per primera vegada. En aquest cas es van fer 1.716 sessions.

Xarxa de Salut Mental i Addicions

La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'IAS, a comarques gironines és un model sense llarga estada psiquiàtrica des de fa 18 anys, amb recursos a prop de les persones, capaç de garantir l'accés a les intervencions en psicoteràpia, la rehabilitació psicosocial en els trastorns més greus i promotor de l'accés a un habitatge digne, a una feina i a l'oci.

El model es fonamenta en una xarxa integrada i coordinada amb les diferents organitzacions amb què es comparteixen processos d'intervenció en l'atenció a la salut mental de les persones (salut, escola, justícia, serveis socials, inclusió laboral, família, suport jurídic i social, entre altres). El model té en compte els tres nivells d'atenció: prevenció, atenció i rehabilitació, des d'una visió multidimensional de la persona: biològica, psicològica i social.