El Govern podria accelerar el buidatge d'aigua del pantà de Sau al de Susqueda

La mesura garantiria la qualitat d'un aigua que abastiria les demarcacions de Girona i Barcelona

Davant la situació de sequera que viu el país, el Govern estudia incrementar l'aportació d'aigua de Sau a Susqueda. La mesura implicaria passar dels 0,3 hm3/dia -que és la quantitat que s'està desembassant ara-, als 0,5 hm3/dia. Segons ha explicat l'ACA, això permetria preservar la qualitat de l'aigua que s'acumula a Susqueda i que es capta per al consum humà.

Situat a la comarca de la Selva, Susqueda es troba ara al 36,40% de la seva capacitat, i l'aigua que es capta d'aquest embassament abasteix bona part de la població de les comarques gironines i, sobretot, l'àrea metropolitana de Barcelona. L'ACA assegura que la mesura no suposaria cap pèrdua del recurs.

La mesura es mantindrà sempre que es no es produeixi el fenomen d'estratificació. El que significa arribar a un moment en què la làmina d'aigua es tan escassa que es barreja amb els llots del fons de l'embassament, i això pot comportar la mobilització dels fangs i la reducció de la qualitat de l'aigua. Segons l'ACA, això passa per sota dels 10-11 hm3 del volum embassat (a hores d'ara està a 26 hm3 del volum embassat i al 15,40% de la seva capacitat).

D'aquesta manera, l'ACA assegura que es garanteix la qualitat i el màxim aprofitament dels volums d’aigua d’ambdós embassaments i subratlla que en cap cas es fa per a la generació d’energia. "Més, tenint en compte, que la central de Sau no turbina des de finals d’octubre de 2022", afegeix.

Una comissió de seguiment

Degut als baixos nivells de Sau, la mesura comportarà la necessitat d'iniciar les actuacions per, en cas de necessitat, extreure els peixos de Sau, ja que a menys aigua, menys oxigen dissolt i això pot generar mortaldats de peixos per causa de l’anòxia (manca d’oxigen).

De fet, l'any 2008 també es van haver d'iniciar aquestes accions (en aquell moment, Sau va arribar a estar per sota del 13%), preparant les embarcacions necessàries en cas que s’hagués d’actuar (l’arribada de les pluges va evitar, però, que es produís cap mortaldat de peixos). Les pluges de la primavera però, van posar solució al problema.

Per tot plegat, s’ha creat una comissió per fer-ne seguiment que anirà avaluant la situació dia a dia i prendrà les mesures oportunes.