La Generalitat cedeix l'edifici abandonat a Palau a la UdG

L’objectiu és donar un nou ús a l’immoble i revertir-ne l’actual estat d’abandonament

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General del Patrimoni del Departament d’Economia i Hisenda, cedirà a la Universitat de Girona l’immoble de l’antic Centre de Seguretat i Salut Laboral que es troba situat al barri de Palau.

D’aquesta manera, el Govern dona resposta a la sol·licitud de cessió formalitzada el passat novembre per la universitat, que vol posar l’edifici al servei de l’estudiantat; i, alhora, garantirà un nou ús per a l’immoble, que actualment es troba en estat d’abandonament.

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, i el director del Patrimoni de la Generalitat, Josep Maria Aguirre, es van reunir ahir amb representants de la universitat a la seu de la delegació del Govern a Girona per començar a definir l’instrument jurídic que permetrà materialitzar aquesta cessió a favor de la universitat. Concretament, hi van assistir el rector de la institució, Quim Salvi; el vicerector, Rafel Reixach; i el gerent, Pep Gómez. La reunió també va comptar amb la presència de la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral.

L’immoble, situat al carrer Església de Sant Miquel de Girona, és propietat de la Generalitat fruit d’un traspàs de l’Estat espanyol al Govern català. Fins ara, estava assignat al Departament d’Empresa i Treball i era la seu del Centre de Seguretat i Salut Laboral però, en desocupar-se i no ser necessari per a aquest Departament ni per a cap altre, actualment es troba en desús.

 L’objectiu de la Universitat de Girona és destinar-lo als serveis d’atenció a l’estudiant i altres usos acadèmics, per complementar tant l’activitat acadèmica durant l’etapa universitària, vinculada al Consell d’Estudiants, com la formació posterior dels exalumnes al llarg de la seva vida, a través de les associacions estudiantils.