Girona restaurarà vint escultures ubicades en espais públics de la ciutat

El pla, que acabarà el 2025, comença per 'La Majordoma de Sant Narcís'

L’Ajuntament de Girona, a través del Servei de Patrimoni, Museus i Arts Visuals, ha engegat un programa planificat per conservar i restaurar un total de 20 escultures del patrimoni artístic municipal ubicades a l’espai públic. El contracte per executar el pla s’ha adjudicat a Clara Oliveras i Valentí, per un import de 58.957,25 euros (IVA inclòs), per una durada de tres anys.

L’objectiu de la proposta és garantir la integritat física d’aquest conjunt escultòric propietat del consistori, tenint en compte que el pas del temps havia deteriorat les peces. En aquest sentit, s’eliminaran, es frenaran o es reduiran les patologies que les afecten, seguint els criteris de la conservació preventiva. Aquestes accions es concretaran segons les especificitats i de manera individualitzada per cadascuna de les escultures.

“Els treballs que s’han planificat tenen el propòsit de mantenir i cuidar l’art urbà, que és patrimoni de la nostra ciutat. És importantíssim fer visibles i donar el merescut reconeixement a l’obra i l’artista que la va crear, contribuint, alhora, a apropar la riquesa escultòrica a la ciutadania per tal que tothom la pugui conèixer, valorar-la i tenir-ne cura”, ha destacat el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats.

El pla de restauració ha començat aquesta mateixa setmana amb la restauració de l’obra La majordoma de Sant Narcís, de Piculives. Durant els pròxims anys, està previst restaurar sis o set obres cada any d’alguns escultors com Francesc Torres Monsó, Rosa Serra, Joan Oliver o Mercè Riba. El programa, que s’executarà per primer cop a Girona, està previst que acabi l’any 2025.

El pla compta amb una sèrie d’especificacions, que caldrà complir per assegurar la qualitat dels treballs. Entre altres aspectes, cada actuació s’haurà d’acompanyar d’un informe de la intervenció, d’un reportatge fotogràfic de l’estat de l’escultura abans i després dels treballs, i de recomanacions de conservació preventiva i manteniment futurs, si s'escau. A més, els criteris bàsics d'intervenció estaran subjectes al que estableix la normativa vigent en matèria de patrimoni històric pel que fa a la protecció dels béns culturals segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

També es tindran en compte algunes recomanacions dels organismes internacionals sobre bones pràctiques en la conservació, com ara el principi de la mínima intervenció, el respecte a l’obra original, o la prova prèvia dels materials que es vulguin utilitzar, entre altres.