La vaga de lletrats va provocar 101 suspensions als jutjats gironins la setmana passada

La jurisdicció civil va ser la més afectada amb 48 actes suspesos

La vaga de lletrats de l'administració de justícia (LAJ) a Catalunya va provocar la suspensió la setmana passada - del 13 al 17 de febrer - d’un total de 1.644 actuacions judicials en tot Catalunya, segons el recompte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 101 a Girona.

La jurisdicció civil va ser la més afectada, amb 856 suspensions, mentre que a la penal se'n van suspendre 557. Globalment, a la demarcació de Barcelona és on hi va haver més afectació, amb 1.157 actuacions suspeses. La majoria dels tràmits suspesos van ser de la jurisdicció civil, 635, mentre que 354 van ser penals, 144 socials i 24 contencioses-administratives.

A les comarques gironines se'n van suspendre 101 actuacions, 48 de la jurisdicció civil, 33 de la penal, 18 de la social i dos de la contenciós-administrativa.

A les comarques de Tarragona es van suspendre 330 actuacions. La jurisdicció més afectada va ser la penal, amb 160 actuacions suspeses, seguida de la civil, amb 135, i la social, amb 35. Finalment, a Lleida es van comptabilitzar 56 suspensions, la gran majoria de la jurisdicció civil (38), seguides de la penal (10) i la social (8).