Un estudi millora la diagnosi dels infarts cerebrals

Ha estat encapçalat per dos investigadors gironins

El temps d'evolució d'un infart cerebral és de vital importància per poder aplicar un tractament i augmentar les possibilitats de recuperació del pacient. Dos investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) han publicat un estudi on es determina que l'ús de la ressonància magnètica per tensor de difusió incrementa la capacitat de diagnosi per detectar el temps d'evolució d'un infart cerebral que afecta al tracte corticoespinal, és a dir, a aquells pacients que presenten dèficit de mobilitat en braços i cames. Aquesta millora el que permet és aplicar el tractament més adequat en funció de cada cas. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de seixanta pacients.

En la majoria d'infarts cerebrals s'administra 'rtPA', un trombolític eficaç només en aquells pacients que han presentat els símptomes abans de les 4,5 hores. Ara, amb aquest estudi recent de l'IDBGI s'ha demostrat que la ressonància magnètica permet determinar el temps transcorregut i valorar si el malalt és apte per rebre el tractament.


La investigació ha anat a càrrec del doctor Salvador Pedraza i Josep Puig, que pertanyen al Grup de Recerca en Imatge Mèdica del departament de Radiologia de l'Institut de Diagnosi per la Imatge. Van iniciar l'estudi, pioner a nivell mundial, l'any 2009 i el van donar per finalitzat a finals del 2011 sobre una mostra de 60 pacients. Els resultats s'ha publicat a la revista 'Stroke', una publicació de referència a nivell mundial sobre l'infart cerebral sota el títol 'L'augment de l'anisotropia fraccional del tracte corticoespinal pot discriminar l'inici de l'accident cerebrovascular dins les primeres 4,5 hores'.

L'estudi ha permès detectar que després d'un infart celebral agut es modifica el valor de l'anisotropia (el moviment de molècules d'aigua) dels axons del tracte corticoespinal. D'aquesta manera, els ictus que mantenen una isotopia elevada (entre 0,7 i 1) en el tracte
corticoespinal tindran poc temps d'evolució (menys de 4,5 hores ) i, per tant, la possibilitat de recuperació serà superior. Per contra, en el cas que l'ictus tingui un temps d'evolució llarg, l'anisotropia baixa (entre 0 i 0,7).

D'aquesta manera, ha quedat demostrat que la seqüència d'imatges de ressonància magnètica per tensor de difusió permet valorar amb fiabilitat els trastorns que pateixen els axons. Això permet determinar amb exactitud el temps d'evolució de l'accident cerebrovascular i aplicar el tractament més adequat.

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) , que té els seus orígens en la Fundació Privada Doctor Josep Trueta, es va crear el juliol de 2004 amb la finalitat de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l'àmbit de les comarques de Girona. Amb aquest objectiu, aglutina grups de recerca de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, la Universitat de Girona, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut Català de la Salut a Girona.