Tres barraques de pescadors de Portbou i la sala nova de Sant Pere Pescadors, declarades BCIL

La IAEDEN i l'Ajuntament de Sant Pere ho havien demanat al Consell Comarcal

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar en el transcurs del darrer ple, declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) tres barraques dels pescadors de la Platja Petita de Portbou i la Sala Nova de Sant Pere Pescador.

Aquesta declaració, aprovada per unanimitat, ve deguda a la petició que van fer a l’ens comarcal la IADEN, en el cas de les barraques dels pescadors, i de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en el cas de la Sala Nova.

La competència de la declaració d’un BCIL, en municipis de menys de cinc mil habitants, és del Consell Comarcal. L’objectiu és protegir i conservar aquests béns per tal que es transmetin a les generacions futures en les millors condicions. En cas de danys a aquests elements protegits, la sanció pot arribar, en el pitjor dels casos, als 900.000 euros.