La Diputació mesurarà el soroll en quatre de les seves carreteres

Servirà per elaborar un mapa acústic i corregir deficiències

El Ple de la Diputació de Girona ha donat llum verda a la memòria resum dels mapes estratègics de soroll de la xarxa viària de l'ens. Es tracta d’una eina que serveix de base per elaborar plans d’acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica del territori, així com per a una gestió ambiental del soroll més efectiva.  

La legislació europea en matèria de soroll estableix que els titulars d’infraestructures viàries on el trànsit sigui superior als tres milions de vehicles l’any —o, el que és el mateix, 8.219 vehicles al dia— han d’elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll.  

Aquests mapes proporcionen informació sobre els nivells d’exposició de la població a determinats nivells acústics i determinen les zones d’afecció pel soroll produït per una determinada font. Tot plegat, sobre la base de càlculs dels nivells d’immissió acústica. 

Per tal de complir aquesta normativa, la Diputació de Girona, a través del servei de Xarxa Viària, ha encarregat i coordinat l’elaboració d’aquests mapes estratègics de soroll en les vies de la seva titularitat que suporten aquesta intensitat mitjana diària de trànsit. En total, són quatre carreteres, amb trams que, agrupats, sumen 3,4 quilòmetres dels 793 de què consta la xarxa viària de la corporació. Són concretament: 

  • 2,2 quilòmetres de la GIV-6621, entre l’enllaç de la C-31 a Sant Pol. 
  • 560 metres de la GIV-5332, en el tram que va des de la connexió amb el polígon industrial de Montfullà (Bescanó) fins a la rotonda del centre comercial Espai Gironès (Salt).  
  • 400 metres de la GI-8566, d’accés a Castelló d’Empúries. 
  • 250 metres de la GIV-6211, des de Figueres fins a l’encreuament del polígon del Far d’Empordà. 

La legislació europea també estableix l’obligatorietat d’impulsar plans d’acció en matèria de contaminació acústica amb l’objectiu de millorar la qualitat acústica en aquestes infraestructures de transport. En aquest sentit, i prèviament a rebre els resultats d’aquesta memòria, la Diputació de Girona ja havia iniciat actuacions per fer-hi front.

Durant el tram final del 2022, va licitar la incorporació de paviments sonoreductors en diferents carreteres de la seva xarxa viària. Una d’aquestes, precisament, era la GIV-6621, entre l’enllaç de la C-31 a Sant Pol, en la qual s’està actuant a dia d’avui, amb ferm fonoabsorbent.